EN

aktuality

Obnova barokového vikiera

Michaela Kubíková
10.03.2018

Od roku 2014 sa v spolupráci s mnohými dobrovoľníkmi usilujeme o záchranu vzácneho renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave. V uvedenom dome sa v roku 1815 narodil František Rómer– významný vedec a polyhistor, na ktorého sa na Slovensku neprávom zabúda.

Rómer bol vysokoškolský pedagóg,rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec.

Tak ako sa zabúda na Rómera, tak sa v posledných desaťročiach zabúdalo aj na jeho rodný dom, ktorý až do svojej smrti pravidelne navštevoval.

Od roku 2014 sa postupne usilujeme o obnovu jednotlivých architektonických hodnôt a vzácných súčastí uvedeného objektu ako sú napr. historické renesančné klenby, renesančný portál či baroková brána objektu.

Našim ďalším cieľom je obnoviť pamiatkové, historické a umelecké hodnoty ďalšej významnej stavebno-historickej časti objektu - barokového nákladného strešného vikiera z 18. storočia. Uvedený vikier je jedným z najstarších a jedným z posledných zachovalých nákladných vikierov v strešnej krajine Bratislavy. Tento nákladný vikier spolu so zariadením  slúžil v prvom rade na transport ťažkých nákladov, ktoré sa skladovali na streche domu. Kedysi takéto nákladné vikiere boli bežnou súčasťou meštianskych domov, do dnešných dní sa ich však zachovalo len veľmi málo.  

Obnovený nákladný vikier by sme v roku 2019 radi verejnosti prezentovali ako súčasť obnoveného Rómerovho meštianskeho domu.

Prispieť na jeho obnovu nám môžete i Vy finančným darom na náš účet vedený v Tatra banke. Číslo účtu: SK3611000000002627735579. Ďakujeme !