EN

aktuality

Ako obnoviť a zhotoviť slamenú strechu?

Michaela Kubíková
16.07.2019

Účastníci workshopu budú mať možnosť vyskúšať si teoretické poznatky na konkrétnej lokalite a zároveň pomôcť nám pri obnove strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. V rámci workshopu bude vytvorený priestor na výmenu praktických poznatkov a skúseností z údržby a obnovy slamených a trstinových striech v rámci rôznych regiónov Slovenska. Súčasťou workshopu bude aj Starostvetská mlatba na Trnavej Hore.

Workshop sa koná s finančnou podporou MK SR. Ubytovanie je zabezpečené. Cestovné náklady je možné preplatiť. Stravu si účastníci hradia samostatne. Počet miest je limitovaný na 4-5 osôb. Pre viac informácií nám prosím píšte na adresu nt@nt.sk . Ďakujeme.