EN

podujatia

Sila slov - kurz interpretačného písania

Michaela Kubíková
16.09.2019

Tento 40 hodinový kurz ponorí svojich účastníkov do úvah o sile slov. Účastníci  sa naučia  využiívať vlastnú kreativitu, naučia sa,  kedy je potrebné byť stručný a  kedy do detailu prepracovaný. Tiež sa naučia ako prilákať, ako prekvapiť či očariť svoju cieľovú skupinu. Kurz, ktorý Vás naplno pohltí je naplnený inšpirujúcimi cvičeniami, šikovnými trikmi a pravidlami ako meniť „nudné a suché“ texty do jasných, pútavých a informatívnych textov, ktoré ľudí skutočne zapájajú. Napríklad aj do aktívne ochrany nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.  Po absolvovaní kurzu sa jeho účastníci už asi nikdy viac nebudú pozerať rovnakým spôsobom na tvorbu textov pre panely, brožúrky či expozície týkajúce sa sprístupňovania hodnôt nášho dedičstva.  

Po úspešnom absolvovaní kurzu a odovzdaní samostatnej práce získate certifikát a budete uvedení medzi vyškolenými expertami na webe tejto celoeurópskej organizácie. Lektori: Michaela Kubíková, Jana Fedurcová Cena: 80,- Euro (zahŕňa aj stravu - obed a občerstvenie počas podujatia) Podmienkou účasti na kurze je členstvo v Interpret Europe (20,-Euro). Certifikát má trvalú platnosť aj v prípade ukončenia členstva.

Tento kurz je súčasťou medzinárodného projektu "Development of Skills in Heritage Interpretation", ktorý finančne podporil Visegrad Fund. Viac informácií o danom projekte nájdete na stránkehttp://ciw.uimid.cz/ 

Presný program kurzu zverejníme čo najskôr. 

Bratislava a okolie

INTERPRET EUROPE

Ústav pro interpretaci místniho dědictví ,ČR

Kulturális Örökségmenedzserek Egyesülete, Maďarsko

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, Poľsko

Podujatie finančne podporil: Visegrad Fund

http://ciw.uimid.cz/

kubikova@nt.sk