Spoločne s ďalšími záujemcami chceme pracovať na tom,  ako nebyť závislí od dovozu základného materiálu či technológií z iných krajín ale dopestovať si tak, ako kedysi VLASTNÚ domácu SUROVINU a vyškoliť VLASTNÝCH ODBORNÍKOV, ktorí budú vedieť slamené strechy obnovovať a udržiavať.

Všetci účastníci praktického workshopu získajú certifikát Národného Trustu n.o. o absolvovaní uvedeného workshopu a budú zapísaní na zoznam remeselníkov tradičných stavebných postupov NT n.o. Na tomto zozname budú ľudia, ktorí budú mať znalosti o jednotlivých pracovných postupoch i praktickú zručnosť v danej oblasti.

 

V roku 2018 plánujeme do našich školení zapojiť aj ľudí, ktorí sa snažia o záchranu objektu so slamenou strechou v obci Nová Sedlica (známy ako chalúpka deduška Večerníčka), ktorého strešná krytina je v havarijnom stave a potrebuje obnovu i pravidelnú údržbu.

 

Súčasťou školení v roku 2018 bude rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj zaškolenie účastníkov workshopov do technologicky náročného procesu prípravy domácej suroviny na výrobu a údržbu slamených striech –  ražnej slamy, ktoré bude v mesiacoch marec-august 2018 prebiehať v obciach Trnavá Hora a Nová Sedlica.

Cieľ

Cieľom nášho snaženia je OŽIVIŤ a vhodným spôsobom SPROPAGOVAŤ takmer zabudnutú TRADIČNÚ STAVEBNÚ TECHNOLÓGIU (aj s „oživením“ a využitím nevyužívaných pôvodných starých strojov) A TRADIČNÉ SLOVENSKÉ TECHNOLOGICKÉ DETAILY BUDOVANIA SLAMENÝCH STRIECH.

História

Pre viaceré regióny Slovenska bolo v minulosti typické využívanie lacného i ľahko dostupného stavebného materiálu – slamy na stavbu slamených striech. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo ukážok takýchto tradičných ľudových domov so slamenými strechami.  Jedným z nich je aj objekt NKP roľnícky dom Jána Baláža v obci Bartošova Lehôtka, o ktorý už od roku 2002 stará Národný Trust n.o.  Dôležitým momentom je záchrana jeho unikátnej slamenej strechy.

Obnova

V rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 sme uskutočnili s finančnou podporou MK SR sériu školení, ktoré sa stretli s pozitívnou odozvou účastníkov uvedených školení ako aj mnohých ďalších vlastníkov a správcov budov so slamenými strechami. Radi by sme preto nadviazali na získané poznatky a skúsenosti a v roku 2018 pokračovali v realizácii už piateho ročníka podujatia.

Využitie

V roľníckom dome Jána Baláža plánujeme sprístupniť miniexpozíciu "Ako obnoviť a zhotoviť slamenú strechu". Zároveň tento unikátny domček slúži aj našim záujemcom a podporovateľom ako netradičné ubytovanie v historickom ľudovom prostredí. Viac info na

Ponuka

Minikurz viazania "babiek" na Bartošovej Lehôtke

Kontakt

kubikova@nt.sk