Description

ČOSKORO OZNÁMIME ĎALŠIE TERMÍNY

Prehliadky Rómerovho domu sme spustili počas zbierky na drevený strop, ktorý budeme tento rok reštaurovať. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 8500 euro. Táto suma však stále nie je dostatočná a tak v prehliadkach pokračujeme. Ak ste sa do zbierky nestihli zapojiť, môžete podporiť reštaurovanie stropu zakúpením si a absolvovaním prehliadky teraz.

Rómerov dom je renesančný meštiansky dom v historickom centre Bratislavy, na jednej z najstarších ulíc mesta, Zámočníckej ulici. Je národnou kultúrnou pamiatkou. Postupne nám odhaľuje svoje tajomstvá. A my ich chceme odhaliť všetkým, ktorí o to majú záujem. Počas hodinovej prehliadky vám predstavíme históriu objektu, ukážeme jeho architektonické a stavebné skvosty a vysvetlíme si aj prečo je v dome dôležité zachovanie tzv. suchých podláh. Vďaka prebiehajúcej obnove je možno vysvetliť si jednotlivé stavebné etapy domu i tradičné technológie. Samozrejme nahliadneme aj do pivnice a kto si trúfne, môže s nami vystúpiť aj na povalu.

V apríli 1815 sa tu narodil významný bratislavský rodák, František Rómer a preto pár slov venujeme aj jeho životu.

 

SPREVÁDZA: Andrea Turanská /Katarína Králiková

Prehliadka sa koná v rámci podujatia DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA.  
Viac informácií - www.dekd.sk

 

Kapacita účastníkov je obmedzená na max 12 ľudí. 

Vstup do pivnice a na povalu je na vlastné riziko, s ktorým súhlasíte zakúpením tejto vstupenky. Samozrejme nie je vašou povinnosťou ísť do týchto priestorov. Rozhodnete sa na mieste. 

Prehliadka sa koná za každého počasia. Zmena programu vyhradená.

V priebehu podujatia môže byť vyhotovený fotografický a/alebo videozáznam na účely propagácie podujatia a činností organizátora. Viac nájdete v časti Obchodné podmienky a Ochrana osobných údajov. Prihlásením sa a zaplatením akceptujete naše obchodné podmienky.

Trvanie

1 - 1,5 hod


Cena

  • Dospelá osoba - 15 EUR
  • Dôchodca - 10 EUR
  • Deti – 3-18 rokov – 5 EUR
  • Deti do 3 rokov - zdarma

Členovia National Trustu o.z. majú vstup na naše prehliadky zdarma. Musia sa však prihlásiť na vstupenky@nt.sk

 

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca má právo požiadať účastníka prehliadky, ktorý ruší ostatných a nedodržiava jeho usmernenia, aby skupinu opustil. V takom prípade účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

 

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.
Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO: 42000408/ DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)
Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100   

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje spracúva organizátor tohto podujatia, Národný Trust n.o., so sídlom Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, e-mailový kontakt: nt@nt.sk. V prípade otázok ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na túto e-mailovú adresu.

Aké údaje spracúvame
Spracúvame len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na profesionálne zabezpečenie služieb, ktoré vám poskytujeme. V prípade, ak vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Spracúvame najmä tieto údaje:
- Kontaktné údaje - najmä meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a prípadne korešpondenčnú adresu.
- Cookie - ak ste nám pri používaní našej stránky udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov, spracúvame o vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie.

Na čo Vaše osobné údaje potrebujeme?
Vaše osobné údaje potrebujeme pre evidenciu našich predajných aktivít, vytváranie analýz a personalizáciu reklamy, teda na to, aby sme vedeli osloviť ponukou našich aktivít tých, ktorí o to majú záujem. 

Ako môžete Váš súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak už nesúhlasíte s tým, aby sme o vás spracúvali vaše osobné údaje, stačí, ak napíšete na našu e-mailovú adresu: nt@nt.sk. Odvolanie Vášho súhlasu nebude mať spätný vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov od udelenia súhlasu po jeho odvolanie z vašej strany.

Na koho sa môžete obrátiť v prípade problému?
V prípade, ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: nt@nt.sk.
Alebo môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako dlho u nás budú uložené Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame pre čas nevyhnutný na splnenie účelu, pre ktorý boli spracované, najdlhšie však do zániku našej spoločnosti alebo nášho posledného právneho nástupcu ako subjektu práva v prípade, ak dôjde k nášmu/jeho zániku bez ďalšieho právneho nástupcu.

 

Pre koho je prehliadka určená

Každému záujemcovi o históriu Bratislavy a Rómerovho domu.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.