EN

5 dôvodov, prečo venovať 2% Národnému Trustu n.o.

 1. Pomôžete nám zachovať a obnoviť konkrétne pamiatky a tradičné stavebné technológie:
  • Podporíte aktivity na záchranu mnohých historických parkov a záhrad na Slovensku – napríklad unikátnej Kochovej záhrady v Bratislave a našu prácu s dobrovoľníkmi pri organizovaní podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad na Slovensku
  • Podporíte zachovávanie tradičnej stavebnej technológie budovania a údržby slamených striech na Slovensku a záchranu posledného domu so slamenou strechou v obci Bartošova Lehôtka pri Kremnici.
  • Podporíte obnovu renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave. V tomto dome sa v roku 1815 narodil známy archeológ, historik, umenovedec, prírodovedec, univerzitný profesor a cirkevný hodnostár Florián František Rómer.
 2. Pomôžete nám vytvoriť Centrum pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít a podporíte pozitívny vzťah vlastníkov k ich pamiatkam:
  • Podporíte vznik Centra pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít, ktoré bude súčasťou našej novej kancelárie v obnovenom dome Floriša Rómera na Zámočníckej 10 v Bratislave. Kultúrne dedičstvo je vec verejná, vlastníci pamiatok často okrem obdivu potrebujú aj konkrétnu pomoc a informácie.
  • Podporíte aj našu pomoc vlastníkom mnohých významných pamiatok ako napríklad pomoc vlastníkom zemianskej kúrie Andreanskovcov v Liptovskom Ondreji pri jej obnove, Hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku pri zachovaní jeho ochranného pásma, barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli pri hľadaní jeho vhodného využívania a obnove atď.
 3. Podporíte kvalitnú obnovu pamiatok a záchranu pamiatok 20. storočia:
  • Podporíte našu snahu o zavedenie štandardov obnovy stavebných pamiatok a šírenie informácií a vzdelávania v oblasti kvalitnej obnovy a manažmentu pamiatok.
  • Naša organizácia pracuje na celoslovenskej úrovni a našou snahou je šíriť povedomie nielen o známych, ale aj o často zabudnutých kultúrnych pamiatkach a o pamiatkach 20. storočia, ktoré sú v týchto dňoch ohrozené najmä neujasnenými názormi na ich hodnoty pre spoločnosť.
 4. Pomôžete nám vytvoriť profesionálnu a nezávislú organizáciu obhajujúcu záujmy všetkých pamiatok na Slovensku:
  • Naša práca má aj významný celosvetový rozmer – pomáha propagovať naše kultúrne dedičstvo na európskej i svetovej úrovni v rámci hnutia Národných Trustov a nášho členstva v International National Trusts Organisation.
  • Koncept fungovania Národných Trustov a ich starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo sa vo svete ukázal ako veľmi úspešný a aj na Slovensku má táto myšlienka veľký potenciál, o čom svedčí aj naša viac ako 20-ročná existencia a úspechy, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli. Vďaka Vašej podpore budeme schopní vytvoriť nezávislú a profesionálnu organizáciu obhajujúcu záujmy kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku.
  • Aj keď sa usilujeme o ochranu a obnovu konkrétnych pamiatok a lokalít, hľadáme a podporujeme efektívne riešenia pre všetky pamiatky.
 5. Vaša podpora nám umožní zapojiť ďalších dobrovoľníkov do záchrany a údržby pamiatok:
  • Národný Trust n.o je organizácia, ktorá by bez práce s dobrovoľníkmi nemohla fungovať. Do záchrany pamiatok na Slovensku sme už zapojili stovky ľudí. S Vašou podporou budeme schopní osloviť a pracovať s oveľa väčším počtom dobrovoľníkov ako doposiaľ, pre ktorých budeme schopní pripraviť ďalšie zaujímavé dobrovoľnícke príležitosti.

 

Za Vašu podporu Vám ďakujeme!

 

Potrebné údaje o nás – prijímateľ 2%

 

Potrebné tlačivá :

ZAMESTNANEC

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_NT.pdf

 

ŽIVNOSTNÍK

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018_NT.pdf

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018_NT.pdf

 

PRÁVNICKÁ OSOBA (Firma)

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018_NT.pdf

 

V prípade potreby si môžete prečítať aj náš jednoduchý návod ako postupovať:

Ako darovat 2 percenta NT v roku 2019.doc

 

Veľmi radi Vám zodpovieme aj Vaše ďalšie otázky a dotazy, či pomôžeme pri vypĺňaní potrebných tlačív. Napíšte nám na: kubikova@nt.sk

 

Použitie 2 percent v roku 2018

V roku 2018 sme aj vďaka Vašim dvom percentám pripravili už X. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad a pokračovali v obnove renesančného mešianskeho domu Floriša Rómera či v príprave workshopov zameraných na zachovanie tradičnej stavebnej technológie údržby a stavby slamených striech. Za Vašu podporu ďakujeme!