Podporte
nás

 

Národný Trust n.o. je dobrovoľnícka organizácia, ktorej úspech často závisí od podpory ľudí, ktorým záleží na ochrane a obnove nášho kultúrneho a prírodného dedičstva. Ak i Vám záleží na osude našich pamiatok a radi by ste podporili naše úsilie, vybrať si môžete z nasledujúcich možnosti podpory:

SK

Dobrovoľník »

Chcete pomôcť vlastnými rukami či hlavou ? Ponúkame zaujímavé aktivity a prácu pre jednotlicov i kolektívy !

 

Finančná a materiálna pomoc »

Pokiaľ Vám Váš čas a okolnosti neumožňujú zapojiť sa vlastnými rukami či hlavou do našich aktivít ale radi by ste naše úsilie podporili, môžete sa rozhodnúť pomôcť nám aj formou darovania finančného daru. Staňte sa členom KRUHU DONOROV pre NAŠE PAMIATKY. Finančný dar každého jednorázového či pravidelného prispievateľa si veľmi vážime !

Odborná pomoc »

Pre úspešné zvládnutie naších projektov je dôležité zapojenie odborníkov rôznych profesií. Pokiaľ máte chuť využiť Vaše vedomosti, skúsenosti či praktické poznatky, môžete sa zapojiť do niektorej z našich pracovných skupín a využiť svoj odborný potenciál aj takýmto spôsobom.

Regionálny spravodaj »

Národný Trust n.o. uvíta aj Vašu pomoc pri hľadaní informácií o pamiatkach z Vášho regiónu !

2% z Vaších daní »

Podporiť záchranu a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku môžete aj prostredníctvom darovania dvoch percent z Vašich daní na naše aktivity a projekty. K Vášmu rozhodnutiu darovať tieto prostriedky nám, Vám možno pomôže nasledovných 5 dôvodov.

Firemné dobrovoľníctvo »

Aj Vaša firma či spoločnosť môže pomôcť pri záchrane a obnove kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Už dnes sa môžete zapojiť do dobrovoľníckeho programu Národného Trustu n.o. pre firmy, organizácie či iné kolektívy !