EN

podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad

Michaela Kubíková
01.06.2019

Prihlasovanie na XI. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré pripravujeme v dňoch 1.-2.6.2019 je už spustené na našej stránke www.vopz.sk.

Primárnym cieľom Víkendu otvorených parkov a záhrad je atraktívnou formou predstaviť obyvateľom a návštevníkom Slovenska kultúrno-historické, spoločenské, prírodné i zdravotno-rekreačné a mnohé ďalšie hodnoty  najmä historických parkov a záhrad. Cez pochopenie týchto hodnôt chceme ľudí zapájať do zmysluplného využívania a aktívnej ochrany nášho spoločného kultúrno-prírodného dedičstva, ktoré  parky a záhrady určite predstavujú.

Parky a záhrady nepovažujeme za luxus, ktorý si nemôžeme dovoliť - sú nevyhnutným predpokladom pre všestranný a hodnotný rozvoj komunít.  Pre našu krajinu predstavujú nielen kultúrny a spoločenský, ale aj významný ekonomický potenciál - aj preto sú pre nás všetkých nepostrádateľné.

Okrem už uvedených sprievodcovských aktivít, ktoré sú ťažiskovým bodom celého nášho

podujatia chceme program podujatia spestriť aj ďalšími rôznorodými aktivitami, ktoré sa viažu k téme parkov a záhrad. 

 

Našim zámerom je organizovať aktivity, ktoré sa svojim charakterom a formou hodia do takéhoto typu prostredia a chceme poukázať na možnosti citlivého spôsobu využívania parkov a záhrad a zároveň na potrebu krátkodobej rekreácie obyvateľov vo vonkajšom prostredí.

Súčasťou podujatia môžu byť vystúpenia a prezentácie umelcov, rozmanité tvorivé dielne a programy pre deti, ukážky starostlivosti o stromy či rastliny, ukážky práce arboristov či aranžérov. Podujatie ponúka veľký priestor na realizovanie umeleckých, tvorivých, športovcýh, rekreačných či edukačných aktivít súvisiacich s hlavnou témou podujatia a ponúka návštevníkom zmysluplné strávenie voľného času vonku v príjemnom prostredí zelene.

 

Podujatie sa bude konať vo vybratých parkoch a záhradách Slovenska.

 

Ministerstvo kultúry SR

Hlavné mesto SR Bratislava

MČ Bratislava Staré mesto

ISA Slovensko

V prípade záujmu o partnerstvo nás kontaktujte.

Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk

0907296724