SK

Accommodation

Cenník ubytovania – Ľudový dom - Bartošova Lehôtka:

Dom prenajímame výhradne ako celok; cena krátkodobého prenájmu a spotrebovaných energií je stanovená takto:
 

  1. obývacia izba s dvomi lôžkami, kuchyňa, spálňa s dvomi lôžkami, 25,00 € / deň
  2. spotreba plynu podľa aktuálnej tarifikácie SPP 0,70 € / 1 m3
  3. spotreba elektrickej energie podľa aktuálnej tarifikácie SSE 0,30 € / 1 kWh
  4. daň obci 0,50 € / osoba / deň
  5. Pri pobyte nad 7 dní poskytujeme zľavu 15 %
  6. Pre rezervovanie objektu na určitý termín je potrebné dopredu zaplatiť zálohu vo výške cca. 40% z ceny pobytu
  7. Pobyt sa dá stornovať najneskôr tri dni pred plánovaným nástupom na daný pobyt.