SK

aktuality

Obnova slamených striech v roku 2020

Michaela Kubíková
12.11.2019

Účastníci workshopu budú mať možnosť vyskúšať si teoretické poznatky na konkrétnej lokalite a zároveň pomôcť nám pri obnove strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici.  V roku 2020 by sme radi náš workshop zrealizovali aj na ďalšom mieste na Slovensku, ktoré bude vybraté po dohode s účastníkmi našich predchádzajúcich workshopov.  Veríme, že aj budúci rok sa nám podarí vymeniť si skúsenosti s ďalšími záujemcami o zachovanie slamených striech na Slovensku a spoločne sa budeme snažiť nájsť riešenia ako zachrániť posledné slamené strechy v našej krajine.

Pre viac informácií nám prosím píšte na adresu nt@nt.sk . Ďakujeme.