SK

events

Víkend otvorených parkov a záhrad 2022

Michaela Kubíková
03.06.2022

Parky a záhrady, ktoré vznikli  ako unikátne spoločné diela človeka a prírody predstavujú nenahraditeľné bohatstvo našej krajiny.

Hlavným cieľom podujatia VOPZ je zvyšovanie povedomia o hodnotách najmä historických parkov a záhrad Slovenska a potrebe ich ochrany a zmysluplného využívania. 

 

Víkend otvorených parkov a záhrad je udalosťou, ktorá dáva ľuďom možnosť spoznať obľúbené miesta záhradného umenia našej republiky novým spôsobom či nahliadnuť do bežne neprístupných parkov a záhrad. Cieľom nášho kultúrno-výchovného podujatia je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad verejnosti a cez pochopenie týchto hodnôt viesť ľudí k ich aktívnej ochrane.
Našim cieľom je prezentovať aj prácu ľudí, ktorí sa na tvorbe a údržbe parkov a záhrad Slovenska podieľali v minulosti ako aj tých, ktorí sa tomuto krásnemu umeniu venujú aj v dnešných dňoch.
Množstvo historických parkov a záhrad na Slovensku je síce prístupných verejnosti fyzicky, no väčšina z nich nie je verejnosti prístupná v zmysle duševnom. Na rozdiel od britských partnerov organizátori z Národného Trustu n.o. zapájajú do podujatia aj bežne prístupné lokality – ideu otvorenosti parkov a záhrad prezentujú najmä v zmysle vnímania a pochopenia historických súvislostí a všetkých významných hodnôt parkov a záhrad.

 

Výchovno-vzdelávací rozmer podujatia

Veríme, že pre ochranu hodnôt parkov a záhrad, ktoré sú obrovským potenciálom pre našu spoločnosť je dôležité ich poznanie a pochopenie. Z tohto dôvodu venujeme mimoriadnu pozornosť atraktívnemu a interaktívnemu spôsobu vzdelávania návštevníkov podujatia.

Ťažiskovou aktivitou v tomto smere je poskytovanie sprievodcovských služieb – osobnej formy interpretácie.

Našou snahou je, aby sa vo všetkých zapojených lokalitách návštevníci podujatia dozvedeli
hodnotné, nové, zaujímavé a pre nich zrozumiteľné a relevantné informácie o parkoch a záhradách Slovenska.

Víkend otvorených parkov a záhrad sa uskutočňuje začiatkom júna, kedy naplno vynikne kvitnúca bujná vegetácia.
Podujatie na Slovensku organizačne zabezpečuje Národný Trust n.o.  Do podujatia je každý rok zapojených množstvo partnerov (mestské a obecné samosprávy, odborné a výskumno-vedecké či vzdelávacie inštitúcie ako aj množstvo ďalších mimovládnych organizácií), bez ktorých by naše podujatie nebolo možné realizovať a im patrí naša vďaka.

Program podujatia a zoznam zapojených lokalít bude k dispozícii na stránke http://www.vopz.sk

Vybraté parky a záhrady na Slovensku.

Generálni partneri podujatia Slovensko

Ministerstvo kultúry SR – podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR

Ministerstvo životného prostredia SR – podujatie sa koná pod záštitou ministra životného prostredia SR

Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky - podujatie je súčasťou celoeurópskeho podujatia Stretnutie v záhradách


Generálny partner podujatia Bratislava

Hlavné mesta SR Bratislava mesto SR Bratislava – podujatie sa koná pod záštitou primátora Hlavného mesta SR Bratislavy

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.