EN

events

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Michaela Kubíková
01.09.2019

Základným cieľom DEKD je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.

Témou tohto ročníka podujatie je Umenie a zážitok.

O koordináciu aktivít na území Slovenskej republiky sa tento rok stará občianske združenie ICOMOS Slovensko spolu so Združením historických miest a obcí Slovenska. 

Generálnymi partnermi podujatia sú Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum, redakcia revue Pamiatky a múzeá a mesto Banská Štiavnica.

Partnermi podujatia na celoslovenskej úrovni sú Fakulta architektúry STU v Bratislave, nezisková organizácia Národný Trust a Nadácia SPP.

Kompletný program podujatia nájdete v katalógu podujatí na stránke www.dekd.sk 

Územie celého Slovenska

ICOMOS Slovensko, Združenie historických miest a obcí Slovenska, Ministerstvo kultúry SR, Pamiatkový úrad SR, Nadácia SPP