EN

aktuality

Historické budovy – omnoho lepšie, ako si mnohí myslia!

Európska komisia sa v rámci „Zelenej dohody“ rôznymi opatreniami už nejaký čas snaží zlepšiť energetickú efektívnosť európskych budov. Jednou z jej aktivít bolo na jar 2021 spustenie projektu „Nový európsky Bauhaus“, ktorý vyzýva občanov EÚ, aby rozvíjali "krajšie, udržateľnejšie a inkluzívnejšie formy spolužitia". Jednou z tém uvedeného projektu je aj otázka úspor energií pri stavbe budov a ich tepelná izolácia. Pri historických budovách (k 31.12.2020 bolo na Slovensku evidovaných 10 065 Národných kultúrnych pamiatok a 17 248 pamiatkových objektov) sa však často prehliada, že historické budovy už samé o sebe napĺňajú predpoklady pre nízku spotrebu energie. Napríklad dobre udržiavané historické okná s vonkajšími a vnútornými krídlami dosahujú z dlhodobého hľadiska lepšie izolačné hodnoty ako moderné plastové okná, ktoré je navyše po 20 až 30 rokoch potrebné vymeniť a stávajú sa nebezpečným odpadom. Zateplovanie 1,5 metra hrubých stien tiež nedáva žiadny zmysel.

Počas „Týždňa trvalo udržateľnej energie“, ktorý sa uskutoční 25.-29. októbra 2021, sa táto téma bude podrobnejšie rozoberať pod heslom „Transformácia energetického systému Európy“.  Historické budovy, ktoré tvoria podstatnú časť existujúceho fondu budov v celej Európe, sú opäť ignorované a vnímané ako čistí „požierači“ energie a musia byť bezpodmienečne čo najskôr zateplené, aby získali lepšie energetické hodnoty.

EÚ projekty  PRO-Heritage (Protect traditional built Heritage Skills – Ochrana tradičných zručností v oblasti stavebného dedičstva) a INCREAS (Innovation and creative Soutions for Cultural Heritage - Inovácia a kreatívne riešenia pre kultúrne dedičstvo) však naopak ukazujú, ako sektor kultúrneho dedičstva môže a prispieva k transformácii energetického systému.  
Oba uvedené projekty realizuje rakúska inštitúcia Burghauptmannschaft Österreich s viacerými partnermi, medzi ktorými je aj Národný Trust n.o. zo Slovenska (www.nt.sk). Projekty koordinuje  Mag. Gerald Wagenhofer zo spoločnosti UBW Unternehmensberatung.

V oboch projektoch je spotreba energie v historických budovách dôležitou témou, ku ktorej pristupujeme z rôznych uhľov pohľadu,“ hovorí projektový manažér Gerald Wagenhofer. "V projekte PRO-Heritage pripravujeme tréningové moduly pre remeselníkov, ktorých práca na historických budovách má vplyv na spotrebu energie týchto budov. Napríklad ide o murárstvo, pokrývačstvo a tesárstvo. V cvičných videách budú ukázané, vysvetlené a popísané jednotlivé postupy, pohyby a „grify“, ktoré môžu učni napodobňovať. Všetci účastníci školení budú mať možnosť získať medzinárodný certifikát Expert na energetickú hospodárnosť/efektívnosť KD. Tento certifikát bude v budúcnosti dôležitý pri účasti vo verejných súťažiach.“

Pilotný projekt INCREAS sa téme energií venuje síce iba okrajovo, ale je prinajmenšom rovnako dôležitý, pretože nanovo definuje a popisuje sektor kultúrneho dedičstva. Zjednocuje tak kultúrne dedičstvo, ktoré bolo predtým rozdelené do rôznych oblastí a preto ťažko vnímateľné, pod jednu strechu. "V projekte zbierame potreby a požiadavky sektora kultúrneho dedičstva, veľmi intenzívne o nich diskutujeme na workshopoch a tieto výsledky budú následne použité ako základ pre budúce rozhodovanie v tejto oblasti. Tento pilotný projekt je jedinečnou príležitosťou ukázať sektor kultúrneho dedičstva ako celok a predovšetkým ho zviditeľniť“.

„Týždeň trvalo udržateľnej energie v EÚ“ , ktorý sa koná 25.-29. októbra 2021, je pre oba tieto projekty dobrou príležitosťou vyvrátiť často uvádzané mylné informácie o energetickom stave historických budov. V rámci plánovaných workshopov chcú partneri projektu PRO-Heritage a INCREAS objasniť a dokázať, že energetická bilancia dobre udržiavaných historických budov v porovnaní s modernými budovami jednoznačne obstojí, v niektorých prípadoch je na tom dokonca lepšie!

Viac na tému historických budov a ich energetickej efektívnosti sa dozviete v online workshope, ktorý sa uskutoční 28. októbra 2021. Zaregistrovať sa môžete priamo tu: www.econgress.at/zd2152

 

Kontaktné údaje:
Mgr. Michaela Kubíková
Národný Trust n.o.
Tel: +421 907 296 72
E-mail: kubikova@nt.sk

Dokumenty na stiahnutie

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.