Národný Trust n.o. je mimovládna nezisková organizácia, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva – historického prostredia Slovenska.

 

Hlavnými cieľmi našej organizácie sú:

 • trvalá ochrana a podpora historického prostredia Slovenska a zabezpečenie prístupu obyvateľov Slovenska ku svojmu dedičstvu – Navždy, pre všetkých !

 • pozitívne vnímanie hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva obyvateľmi miest a obcí v našej krajine a vnímanie historického prostredia ako potenciálu sociálno-ekonomického rozvoja komunít ale i osobného rozvoja človeka

 • podpora vlastníkov a správcov historických objektov a lokalít

 • združovanie všetkých vhodných prostriedkov a spôsobov pre ochranu, obnovu a sprístupňovanie nášho dedičstva

 • podpora efektívnej komunikácie a spolupráce štátnych organizácií, samospráv a občianskych organizácií v oblasti ochrany a zmysluplného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska

 • kultúrne a prírodné dedičstvo vnímané aj ako prostriedok podporujúci dialóg medzi kultúrami

Naše ciele sa snažíme dosiahnuť najmä poskytovaním nasledujúcich služieb:

 • realizáciou vlastných projektov záchrany historických lokalít a spravovaním vlastných objektov, zbierok a lokalít
 • poskytovaním konzultácií, tréningov či poradenstva vlastníkom a správcom historických objektov a lokalít
 •  organizovaním domácich i medzinárodných projektov, seminárov, tréningov, konferencií a výmenných programov
 •  aktívnou účasťou na tvorbe miestnych, regionálnych, národných či medzinárodných kultúrnych politík a programov
 • realizáciou výstav, kultúrno-vzdelávacích a spoločenských podujatí, interpretačných programov a produktov kultúrneho CR pre domácich a zahraničných návštevníkov
 • publikovaním vlastných materiálov a výstupov z projektov

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.