Zodpovednosť za zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, jeho zmysluplné a udržateľné využívanie a trvalú ochranu sú spoločným cieľom, úlohou nás všetkých, nielen samotných vlastníkov a správcov pamiatok, historických či prírodných lokalít. Známy francúzsky spisovateľ a zástanca hodnôt kultúrneho dedičstva Victor Hugo už v roku 1832 napísal: „Využitie pamiatky patrí jej vlastníkovi, jej krása však patrí všetkým. Preto vlastník pamiatky nemá právo na jej zničenie.“

Kultúrne i prírodné dedičstvo je teda vec verejná a jeho ochrana je v každej demokratickej krajine, Slovensko nevynímajúc, vykonávaná vo verejnom záujme. Na Slovensku je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva dokonca ustanovená ako ústavná povinnosť každého jedinca v čl. 44 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky!

Kultúrne a prírodné dedičstvo je základným vnútorným potenciálom každej krajiny, t. j. aj Slovenska. Okrem iného ponúka aj rozličné formy udržateľného riešenia sociálnych a ekonomických problémov krajiny. Podstatnou črtou ochrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva je aktivácia záujmu občanov o prostredie, v ktorom žijú.

Aj na Slovensku už niekoľko desiatok rokov plnia nenahraditeľnú úlohu v oblasti aktivácie záujmu občanov viaceré mimovládne organizácie venujúce sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva. Tretí sektor dlhodobo disponuje silným potenciálom iniciátora spoločných projektov „verejného a súkromného partnerstva“, t. j. partnerstva medzi štátnym, samosprávnym a podnikateľským sektorom.

Ochrana a obnova kultúrneho i prírodného dedičstva sa riadi mnohými domácimi i medzinárodnými zákonmi či predpismi. Prehlľad daných problematík nájdete na stránkach Ministerstva kultúry SR a Ministerstva životného prostredia SR.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.