EN

Podpora projektov a poslania NT n.o. cez členstvo v NT o.z.

V roku 2022 sme otvorili  novú členskú základňu. Podporovať našu prácu a aktivity môžete aj prostredníctvom členstva v našej organizácii National Trust o.z.

Členstvo v National Trust o.z. je vždy na 1 kalendárny rok.

Okrem podpory záchrany a obnovy konkrétnych objektov a lokalít Vám Vaše členstvo v National Trust o.z. prináša aj mnohé atraktívne výhody a benefity.

VÝHODY ČLENSTVA v roku 2024

 1. Bezplatné vstupy na jedinečné lokality a pamiatky vo svete

NT n.o. je členom International National Trusts Organisation (INTO). Vďaka tomu má každý člen NT o. z. jedinečnú možnosť členskou kartou získať bezplatné vstupy do viac ako 1000 lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva po celom svete. Tieto zaujímavé pamiatky a miesta sú vo vlastníctve a správe jednotlivých heritage trustov – členov INTO, ktoré sa usilujú o ich obnovu a záchranu. 

Atraktívne historické a prírodné lokality nájdete v Európe, v Ázii, v Severnej amerike, v Austrálii ale aj v Afrike. Aktuálny prehľad lokalít nájdete na stránke https://www.into.org/places/ Po výbere miesta, ktoré chcete navštíviť Vám odporúčame kontaktovať zvolenú lokalitu a informovať kontaktné osoby o pláne Vašej návštevy!

 1. bezplatné  vstupy na prehliadky v lokalitách, ktoré vlastní alebo spravuje NT n.o. * 

     3. bezplatné alebo zľavnené vstupy na naše partnerské lokality

      4.  Zľavy na podujatia, ktoré organizuje Národný Trust n.o.

     5. 5% zľava na konzumáciu nápojov a občerstvenia v kaviarni Rómerov dom na Zámočníckej 10 v Bratislave.

     6. 10% zľava na prenájom priestorov - tzv. Rómerovej izby a klenbovej miestnosti v Rómerovom dome

O týchto možnostiach bude NT o.z, svojich členov informovať pravidelne na webovej stránke www.nt.sk alebo prostredníctvo našich FCB stránok.

* Váš záujem o bezplatnú prehliadku našich lokalít je potrebné vopred ohlásiť na adrese nt@nt.sk  alebo čísle 0907 296 724. Ďakujeme!

Mám záujem o členstvo alebo POSTUP pre NOVÝCH ČLENOV

Členstvo v National Trust o.z. je vždy na 1 kalendárny rok.

Od decembra 2023 ponúkame členstvo v NT o.z. platné až do 31.12. 2024.

 1. Prečítajte si, prosím Stanovy National Trust o.z..pdf
 1. Vyberte si, prosím, typ členstva:
 1. INDIVIDUÁLNE ČLENSTVO

 1. Osoba od 15 do 18 rokov - ročný poplatok: 10 €
 2. Osoba od 18 rokov do 26 rokov - ročný poplatok: 20 €
 3. Osoba od 26 rokov do 60 rokov – ročný poplatok: 30,00 €    
 4. Osoba od 60 rokov – ročný poplatok: 20 €
 5. Osoba s preukazom ŤZP – ročný poplatok: 20,00 €  

         

 1. SKUPINOVÉ ČLENSTVO

        Členský preukaz vystavený na meno zástupcu skupiny, platný na spoločné vstupy/zľavy pre 2 osoby nad 18 rokov v spoločnej                                        domácnosti

 1. Skupinové členstvo (dve osoby v spoločnej domácnosti)  – ročný poplatok: 50 €
 1. RODINNÉ ČLENSTVO

        Členský preukaz vystavený na meno zástupcu rodiny, platný na spoločné vstupy/ zľavy pre 2 dospelé osoby a max. 3 osoby vo veku od 0 do          26  rokov 

       2.  Rodinné členstvo - ročný poplatok: 60 €

 

 1. Stiahnite si, prosím, príslušnú prihlášku do počítača

Prihlášku za člena NT o. z. stačí vyplniť iba na prvý rok členstva.

A-1 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 15 do 18 rokov.docx

A-2 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 18 rokov do 26 rokov.pdf

A-3 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 26 rokov do 60 rokov.docx

A-4 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z.. - Osoba od 60 rokov.docx

A-5 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba s preukazom ŤZP.docx

B-1 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Skupinové členstvo.docx

C-1 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Rodinné členstvo.docx

A-1 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 15 do 18 rokov.pdf

A-2 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 18 rokov do 26 rokov.pdf

A-3 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 26 rokov do 60 rokov.pdf

A-4 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba od 60 rokov.pdf

A-5 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Osoba s preukazom ŤZP.pdf

B-1 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Skupinové členstvo.pdf

C-1 - PRIHLÁŠKA za člena NT o.z. - Rodinné členstvo.pdf

 

 1. Vyplnenú a podpísanú prihlášku nám môžete doručiť jedným z uvedených spôsobov:
 1. poštou na adresu:  Národný Trust o.z., Zámočnícka 10, 811 03  Bratislava – Staré Mesto
 2. naskenujte a pošlite e–mailom na adresu: clenstvo@nt.sk
 3. prineste do kancelárie NT o.z. v Bratislave, kde je možné členský príspevok uhradiť v hotovosti a hneď získať členský preukaz – termín je však nutné dohodnúť dopredu cez clenstvo@nt.sk.

 

Po zaslaní prihlášky poštou alebo emailom

 1. dostanete potvrdenie o jej zaevidovaní e–mailom
 2. Správna rada NT o.z. rozhodne o Vašom prijatí za člena v súlade so Stanovami NT o.z.
 3. NT o.z. Vám zašle faktúru na úhradu členského príspevku za kalendárny rok

 

Po úhrade členského príspevku za kalendárny rok

 1. NT o.z. Vám vystaví členskú kartu s logom NT a INTO
 2. Členskú kartu vám NT o.z. doručí/odovzdá:
 1. Doporučene cez Slovenskú poštu na Vami zadanú poštovú adresu
 2. Osobne v kancelárii NT o.z. v Bratislave v termíne dohodnutom cez clenstvo@nt.sk

 

Členská kartička na rok 2024 s maľbou Rómerovho domu, ktorý spravuje Národný Trust n.o. Obrázok namaľoval skvelý český výtvarník Pavel Filgas. 

            

 

 

PREDĹŽENIE, ZRUŠENIE A ZMENA TYPU ČLENSTVA  - postup:

NT o. z. Vám každý rok v decembri pošle informáciu o Vašom členstve na nadchádzajúci kalendárny rok. V prípade Vášho súhlasu s pokračovaním Vášho členstva v občianskom združení Vám NT o.z. vystaví faktúru na ďalší kalendárny rok, ktorú je potrebné uhradiť najneskôr do konca januára nasledujúceho roka. V prípade, že o členstvo na ďalší kalendárny rok záujem nemáte, je potrebné o tom informovať kanceláriu NT o.z. odpoveďou na vyššie spomínaný e-mail.

Predlžené členstvo získate hneď po prijatí členského poplatku na príslušný kalendárny rok na účet NT o. z.  

Členskú kartu na nový kalendárny rok Vám následne NT o.z. pošle poštou, alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne v termíne dohodnutom cez email clenstvo@nt.sk.

Nový typ členstva si môžete zvoliť každý rok. V tomto  prípade je potrebné vyplniť aj novú prihlášku.

 

Členstvo v National Truste o.z. ako netradičný a užitočný darček

Hľadáte netradičný, či zelený darček pre svojich blízkych? Chcete s nimi stráviť príjemné chvíle a zároveň objavovať a zdarma navštevovať jedinečné pamiatky - hrady, zámky, parky, kaštiele aj technické a ľudové stavby po celom svete? Radi by ste odmenili Vašich zamestnancov nejakým nezvyčajným darčekom? Alebo chcete ukázať ostatným, že Vám na dedičstve našich predkov skutočne záleží?

Zakúpte si alebo darujte členstvo v našej organizácii National Trust o.z. na rok 2024! Využívajte výhody medzinárodnej rodiny trustov a ich spoločného projektu INTO places!

Okrem toho, že nám pomôžete chrániť mnohé významné lokality kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku, využite možnosť bezplatných vstupov a pozvite Vašich blízkych, priateľov, zamestnancov či kolegov do úžasného sveta historického dedičstva a prírodných krás aj v ďalších 25-ich krajinách!

Preukaz vystavíme na meno obdarovaného v darčekovej obálke.

Preukaz si objednajte na e-mailovej adrese nt@nt.sk 

 

Chcete sa stať súčasťou procesu záchrany pamiatok na Slovensku? Staňte sa členom NT -  National Trustu o.z.!

 

1.  Trápi Vás stav slovenských pamiatok?

Ak aj Vám nie je ľahostajný osud chátrajúcich kaštieľov, neudržiavaných historických parkov či nenávratne miznúcej ľudovej architektúry a tradičných remesiel,  staňte sa členom National Trustu o.z.! Spolu s nami sa môžete priamo podieľať na záchrane a zmysluplnom využívaní mnohých z nich.  

2.  Buďte pri záchrane konkrétnych vzácnych lokalít!

Členstvom v našej organizácii aktívne vstúpite do príbehu záchrany konkrétnych lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva na Slovensku: Kochovej záhrady, „Prügerky“, Rómerovho domu, roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke a mnohých ďalších!

3. Staňte sa našim členom, cestujte  a spoznávajte pamiatky našich partnerov v zahraničí!

Ako člen medzinárodnej siete Národných Trustov - International National Trusts Organisation (INTO) ponúkame od roku 2022 členom National Trustu o.z. jedinečnú možnosť využívať  členskú kartu na bezplatné vstupy na viac ako 1000 lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva, spravovaných našimi partnerskými Národnými Trustmi po celom svete!

Vyberte si z atraktívnej ponuky historických miest v Anglicku, Írsku, Škótsku, USA, Taliansku, Austrálii či v Belgicku a navštívte tieto lokality s Vašou kartou člena National Trustu  o.z.!

Prehľad všetkých lokalít nájdete na stránke INTO  https://www.into.org/places/ 

4. Hľadáte si zmysluplný program na víkend?  

Našim členom ponúkame aj bezplatné prehliadky nami vlastnených alebo spravovaných  lokalít, ktoré postupne obnovujeme a sprístupňujeme verejnosti. Absolvovať môžete napríklad prehliadku rodného domu Floriša Rómera na Zámočníckej 10 v Bratislave alebo posledného domu so slamenou strechou - roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. Na tieto prehliadky sa treba vopred prihlásiť na adrese nt@nt.sk!).

5. S nami aj ušetríte 

Ako náš člen budete mať možnosť využiť zľavy na podujatia, ktoré organizujeme: prednášky, tématické prehliadky, konferencie, tréningy, workshopy, môžete využívať aj priestory klubovne členov National Trustu n.o. na Zámočníckej 10 v Bratislave.

 

Členstvo v National Trust o.z. - Clenska ponuka_A3.jpg

 

Pre pomoc a ďalšie informácie nám píšte na adresu clenstvo@nt.sk alebo nt@nt.sk. Radi Vám odpovieme :-)

Zoznam benefitov a zliav postupne aktualizujeme! Sledujte našu stránku www.nt.sk 

ZA VAŠU PODPORU ĎAKUJEME!!