Kancelária

Michaela Kubíková
riaditeľka a spoluzakladateľka NT

Michaela pracuje pre Národný Trust už 21 rokov, od roku 2008 vo funkcii riaditeľky organizácie. V roku 1995 ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore environmentalistika. Neskôr absolovala postgraduálny kurz na Akadémii Istropolitane Nove s názvom Ochrana architektonického dedičstva vo Svätom Jure. V rámci našej organizácie najskôr pracovala ako dobrovoľníčka, neskôr ako Vedúca sekretariátu medzinárodnej organizácie Európska sieť národných organizácií pre dedičstvo. V tomto čase bola zodpovedná najmä za prípravu Európskych výmenných programov. Michaela pomáhala založiť organizáciu Interpret Europe – európsku sieť interpretov kultúrneho a prírodného dedičstva. Niekoľko rokov bola členkou Rady vlády pre MVO za oblasť kultúry.

Okrem toho, že našu organizáciu strategicky a exekutívne vedie, jej srdcovou témou, ktorej sa venuje sú historické parky a záhrady, ako aj hľadanie spôsobov, ako ich hodnoty ochrániť, obnoviť či priblížiť verejnosti.

Jana Fedurcová
vedúca kancelárie NT n.o. v Liptovskom Hrádku

Jana vyštudovala Manažment a marketing na Univerzite Mateja Bellu v Banskej Bystrici, pracovala ako turistický sprievodca po pamiatkach, potom dlhé roky strávila doma na invalidnom dôchodku, kde sa venovala synovi, manželovi, psíkovi a prekladom z angličtiny. V nedávnej dobe privítala možnosť pracovať pre našu organizáciu, kde sme jej vytvorili chránené pracovisko, a tým jej umožnili profesionálne sa venovať témam, ktoré prepájajú prírodné hodnoty s históriou.

Veronika Panwar
dobrovoľníčka, kancelária Rómerov dom Bratislava

v.panwar@nt.sk     

Veronika Panwar pracuje v organizácii ako dobrovoľníčka už niekoľko rokov. Okrem aktivít pri organizovaní podujatia " Víkend otvorených parkov a záhrad", kde má na starosti aktivity vo vybraných lokalitách v Bratislave sa v súčasnosti  venuje najmä správe a obnove objektu "Rómerov dom". Súčasťou Veronikinej práce je aj komunikácia so zahraničnými partnerskými organizáciami, organizovanie podujatí v rámci rôznych projektov Národného Trustu.
Veronika niekoľko rokov pracovala v mimovládnej organizácii zaoberajúcej sa sociálnou politikou, organizovala školenia a semináre pre samosprávu, štátnu správu a tretí sektor a je autorkou 8 publikácii "Sprievodca po sociálnych službách v regiónoch Slovenska". Zároveň má skúsenosti z nadnárodnej korporácie z oddelenia ľudských zdrojov a následne niekoľko rokov pracovala v head - huntingovej spoločnosti.

 

Správna rada

Juraj Bondora
predseda správnej rady

...od fotografovania cez propagáciu a žurnalistiku k marketingu a súvislostiam... Juraj pôsobil v Slovenskom zväze ochrancov prírody a krajiny, v našej organizácií v minulosti pracoval ako projektový manažér a vydávajúci redaktor časopisu OKNO, venoval sa propagácii energeticky pasívnych stavieb na Slovensku; v súčasnosti je predsedom Správnej rady Národného Trustu, edituje tlačové a internetové materiály a fotografuje (aj) pre NT; voľný čas trávi v sedle mtb, splavovaním riek, túrami v horách - v zime na bežkách či skialpoch.

Ivan Chalupa
člen správnej rady

Ivan  je členom správnej rady od roku 2006, genetik, profesijne zameraný na výskum rakoviny. Je priaznivec histórie a ako genetik celkom prirodzene aj jej interpretáciou v zmysle nových genetických poznatkov. Historické reálie Slovenska vníma v ich spojitosti s geomorfologickými danosťami Slovenska, ktorých je aktívnym pozorovateľom (turistika, vodáctvo).

 

 

Pavol Ižvolt
člen správnej rady

Pavol sa narodil v Ilave, v rokoch 1990 - 1996 absolvoval Fakultu architektúry STU Bratislava a v roku 1999 kurz Master in Conservation, na R. Lemaire Centrum, Odbor ochrana pamiatok, Leuven, Belgicko. V roku 2010 obhájil dizertačnúj prácu „Autenticita v obnove pamiatok“ na Fakulte architektúry STU Bratislava. V rokoch 1997 - 2003 pracoval na Krajskom pamiatkovom úrade v Prešove na pracovisku v Levoči a bol zodpovedným metodikom  pre územie Svetového dedičstva – Spišský hrad a pamiatky jeho okolia. Neskôr pracoval na Pamiatkovom úrade SR na oddelení pamiatkových území či na Ministerstve kultúry ako riaditeľ odboru ochrany pamiatkového fondu. Niekoľko rokov bol odborným koordinátorom projektu Pro Monumenta - prevencia údržbou. Dnes je generálnym riaditeľom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.

Zastupoval SR vo viacerých medzinárodných organizáciách a agendách v oblasti ochrany pamiatkového fondu, koordinoval viaceré koncepčné, legislatívne materiály a novelizácie zákonov.

 

 

Spolupracovníci NT

Martin Kováč
zakladajúci člen správnej rady

Martin Kováč je spoluzakladateľom Národného Trustu na Slovensku. Popri štúdiu vodného hospodárstva, ktoré ukončil na Stavebnej fakulte STU v Bratislave v roku 1995, sa aktívne zapájal do ochrany pamiatok a krajiny ako dobrovoľník v organizácii Strom života o.z., na začiatku 90tých rokov. Desať rokov koordinoval záchranné práce na obnove technickej pamiatky Františkovej huty na Orave, ktorá sa nachádza medzi obcami Podbiel a Nižná. Študijný pobyt vo Walese v roku 1993 ho inšpiroval k vytvoreniu organizácie Národný trust na Slovensku, ako jedného z prvých v strednej a východnej Európe. Aktívne podporoval medzinárodnú výmenu odborníkov a hlbšie zapojenie dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácii v oblasti ochrany historických objektov a krajiny na Slovensku. So spolupracovníkmi, neskôr aj v rámci ďalších inštitúcií kde pôsobil, inicioval uplatnenie viacerých nových finančných a nefinančných nástrojov na podporu ochrany pamiatok a krajiny. Odborne sa aj naďalej venuje problematike zmien klímy a znižovaniu povodňových rizík a rizík sucha.  

 

 

Tamara Reháčková
odborný garant podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad

Tamara Reháčková je krajinná architektka, študovala na Záhradníckej fakulte MU Brno v Lednici na Morave. Prvé pracovné skúsenosti získala v Záhradníckych a rekultivačných službách (ZARES) a na Správe mestskej zelene v Bratislave. V roku 1996 začala s doktorandským štúdiom odboru environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V tomto období začala aj jej kariéra vysokoškolskej pedagogičky, ktorej sa venovala 20 rokov, z toho 15 rokov na Prírodovedeckej fakulte UK a 5 rokov na Fakulte architektúry STU. Projekčnú činnosť v oblasti záhradnej a krajinárskej tvorby vykonáva kontinuálne od 1993, od 2005 ako autorizovaná krajinná architektka Slovenskej komory architektov, zameriava sa na spracovanie projektov krajinno-architektonických úprav pre projektovú dokumentáciu rôznych stupňov, venuje sa aj vyhotovovaniu krajinno-architektonických štúdií a dokumentácií ochrany prírody a krajiny, ťažiskovo sa venuje tvorbe a revitalizácii verejných priestorov a rekonštrukcii historických záhrad a a parkov. Je tiež autorkou a spoluautorkou desiatok vedeckých a odborných publikácií. S našou organizáciou Trustom  spolupracuje od roku 2011 ako odborná garantka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad a aktívne nám pomáha pri všetkých projektoch týkajúcich sa problematiky záhradnej a krajinnej tvorby.

Katarína Víteková
dobrovoľníčka a projektová manažérka

Katarína je dobrovoľníčka spolupracujúca s našou organizáciou už od jeho vzniku, je skvelá organizátorka a príležitostná sprievodkyňa. Pracuje v oblasti marketingu, s pozitívnym vzťahom ku všetkému čo je blízke k histórii a ku krásam prírody. Má rada všetko pekné čo je okolo a preto vidí aj zmysel v činnosti v našej organizácii a rada by dostala do povedomia, že o to čo sme zdedili sa treba starať a vážiť si to.

Gabriela Mihalovičová
dobrovoľníčka

Gabika sa narodila v Bratislave. Vyštudovala Chemickú priemyslovku, ale v tomto odbore nikdy nepracovala. Celý svoj aktívny pracovný život pracovala v administratíve, posledných 20 rokov v obchodných spoločnostiach v oblasti netypickej pre ženy - okolo nákladných automobilov. Po odchode do predčasného dôchodku sa začala venovať dobrovoľníckej činnosti a vzhľadom na záujem o históriu, kultúru a prírodu zakotvila u nás.  Gabika pracuje pre  našu organizáciu od roku 2016. Pomáha pri všetkých dobrovoľníckych podujatiach organizácie a v roku 2017 získala titul "Dobrovoľník roka v oblasti kultúry", ktoré udeľuje Bratislavské dobrovoľnícke centrum. Vo voľnom čase sa venuje rodine, priateľom, psíkovi a záhrade. 

Maroš Kubík
grafické práce

Maroš pomáha organizácii ako dobrovoľník pri grafickej príprave všetkých druhov propagačných materiálov a zároveň pri realizácii obnovy objektu roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke.

Vyštudoval históriu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 

Peter Brada
lektor a odborník na tradičné stavebné technológie

Peter je odborníkom na ľudovú architektúru a  tradičné ľudové staviteľstvo. Na tému ľudového staviteľstva napísal niekoľko odborných publíkácií najmä z oblasti Hrušova. Od začiatku 90.rokov sa venuje výskumu a dokumentácii zanikajúcich objektov, ale aj záchrane a obnove vybraných objektov tradičnými remeselnými technikami. Od roku 2004 pôsobí na Hrušove v Honte, kde hospodári na vlastnom gazdovstve na lazoch a vytrvalo sa na ňom pokúša uživiť.  Vo voľnom čase tramp a vodák, prípadne stopár po galaxii...Je lektorom nášho projektu "Ako obnoviť a zhotoviť slamenú strechu".

Tomoko Mizuyori
dobrovoľníčka a podporovateľka

Tomoko je našou dobrovoľníčkou a spolupracovníčkou v projekte obnovy Rómerovho domu z Japonska. Tomoko žila na Slovensku  desať rokov dozadu a očaril ju šarm našich pamiatok natoľko, že sa pre nich rozhodla niečo aktívne urobiť. Z náhodného stretnutia s našou organizáciou vznikla už niekoľkoročná spolupráca pri projekte obnovy Rómerovho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave, kde nám Tomoko chce pomôcť pri vytvorení tréningového, spoločenského a kultúrneho centra. Verí v myšlienku záchrany našej minulosti pre lepšiu budúcnosť.

Ivana Janská
dobrovoľníčka

Do Národného Trustu Ivanu zavialo v roku 2013 vďaka knihe Tamary Reháčkovej "Historické záhrady a parky Bratislavy". Od daného momentu sa stala koordinátorkou dobrovoľníkov a súčasťou organizačného tímu podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Od roku 2016 sa venuje výhradne Víkendu otvorených parkov a záhrad a vyhľadávaniu nových lokalít, ktoré by sa do podujatia mohli zapojiť. Ivaninou srdcovou záhradou je Kochova zahrada a verí, že sa čoskoro dočká jej otvorenia pre verejnosť. Na záver svojho predstavanie si Ivana priala napísať tento odkaz : "Až vďaka cestovaniu som pochopila, čo všetko doma máme a aké je Slovensko výnimočné. Našim heslom je: "Pamiatky pre všetkých a navždy." Ak Ťa láka pomáhať našim výnimočným miestam, pridaj sa k nám !"

Sam Astell
dobrovoľník a podporovateľ

Sam je Angličan žijúci v Bratislave už štyri roky. Rád navštevuje krásne a početné pamiatky v našej krajine a obzvlášť sa mu páčia hrady či iné veľkolepé budovy - kaštiele, kúrie či mestské paláce. Jeho obľúbeným miestom je kaštiel v Betliari. Sam sa chce aktívne zúčastňovať procesov záchrany dedičstva pre budúce generácie. S našou organizáciou spolupracuje a podporuje ju od roku 2018. Pomáha nám najmä pri kontrole našich textov prekladaných do anglického jazyka či ako dobrovoľník v rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad.


 

Igor Kocian
pomoc pri strategickom plánovaní organizácie a získavaní zdrojov

nt@nt.sk 

Igor vyštudoval sociálnu prácu na Univerzite Komenského v Bratislave a manažment v cestovnom ruchu na Queen Margaret University v Edinburghu. Jeho ambíciou je prepájať rozličné subjekty pri zachovávaní, efektívnom manažovaní a ekonomickej udržateľnosti historických budov a lokalít. Inšpiráciou sa mu stala britská organizácia National Trust, ktorej aktivity spoznal počas dlhoročného pobytu v Severnom Írsku. 

Igor okrem Národného Trustu n.o. , kde sa venuje najmä PR a fundraisingu spolupracuje s viedenskou nadáciou Unruhe Privatstiftung, ktorá každoročne oceňuje spoločensky inovatívne projekty v krajinách strednej Európy. Zároveň je strážcom slovenskej pobočky crowdfundingového portálu Hithit.sk a radí projektom, ako uspieť v oblasti komunitného financovania. V posledných rokoch pôsobil ako manažér celoslovenskej distribučnej siete časopisu Nota bene, ktorým občianske združenie Proti prúdu pomáha ľuďom bez domova integrovať sa do spoločnosti. Dlhodobo sa venuje tlmočníctvu a prekladateľstvu. Medzi jeho záľuby patrí písanie kníh, hudba a fotografia. Má rád aktívny pohyb, prírodu, zelené štvrte a historické budovy s pulzom života.

Ľubica Rómerová
pomoc pri obnove a údržbe roľníckeho domu v Bartošovej Lehôtke

Ľubica sa narodila v Kremnici, vyštudovala vnútorný obchod a fotografický inštitút v Českej republike. Má certifikáty v odbore záhradníctva a včelárstva. So svojimi dvomi deťmi žije v Žiari nad Hronom. V obci Bartošova Lehôtke, kde nám pomáha pri údržbe a správe nášho domčeku so slamenou strechou plní od roku 1995 úlohu kronikárky obce. Všetkým záujemcom a návštevníkom Bartošovej Lehôtky veľmi rada porozpráva veľa zaujímavostí z histórii a života obce i domčeka so slamenou strechou. 

 

 

 

Katarína Králiková
dobrovoľníčka, sprievodkyňa dejinami Bratislavy, členka National Trust o. z.

clenstvo@nt.sk 

Katarína pôsobí ako sprievodkyňa dejinami Bratislavy a blogerka. Od roku 2017 spolupracuje s neziskovou organizáciou Národný Trust ako dobrovoľníčka a sprievodkyňa počas podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Jej srdcovou záležitosťou je aj Rómerov dom a Kochova záhrada. Ako členka National Trust o. z. dobrovoľnícky pomáha s administratívou členskej základne.

Lucia Prazňáková
dobrovoľníčka a členka NT, zakladateľka a koordinátorka komunitnej záhrady Prügerka, sprievodkyňa

Lucia spolupracuje s NT ako dobrovoľníčka už niekoľko rokov. Ako dlhoročná obdivovateľka projektu „Víkend otvorených parkov a záhrad“ sa do jeho realizácie zapája ako sprievodkyňa na rôznych lokalitách. V roku 2021 s radosťou uvítala príležitosť realizovať projekt komunitnej záhrady Prügerka, ktorý sa pod zastrešením NT odvtedy úspešne rozvíja. Je absolventkou najstaršieho vlastivedného sprievodcovského kurzu po Bratislave a s nadšením približuje verejnosti príbehy historicky cenných lokalít a objektov. Lucia vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.  

Michelle Krivda
koordinátorka komunitnej záhrady Prügerka

krivda.michelle@gmail.com

Michelle žije v bezprostrednej blízkosti Prüger-Wallnerovej záhrady a so svojim synčekom v nej trávi veľa času. Tak sa spoznala s členmi Komunitnej záhrady. Možnosť pestovať v záhrade ju natoľko očarila, že sa rozhodla pomôcť s jej koordináciou. Pomáhať komunite, v ktorej človek žije, bolo pre Michelle vždy dôležité. Teraz jej okrem vlastnej úrody robia radosť aj medziľudské vzťahy, ktoré v záhrade pestujeme naprieč generáciami a sociálnymi bublinami. Michelle vyštudovala Medzinárodný biznis na Univerzite Erlangen-Norimberg v Nemecku, v práci sa venuje oblasti ľudských zdrojov.
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.