EN

Kultúrne dedičstvo a klimatická zmena

Klimatické zmeny sú hlavnou výzvou našej doby a sektor kultúrneho dedičstva je súčasťou riešenia.

Bilaterálna iniciatíva o historických parkoch a záhradách

Ochrana, manažment, údržba a interpretácia historických parkov a záhrad – kultúrnej krajiny sú hlavnými témami nášho medzinárodného bilaterálneho projektu s partnermi z Nórska a zo Slovenska v roku 2023.

VI-TRAIN

Kultúrne dedičstvo (KD) je v centre pozornosti Európskej únie ako hybná sila pre zamestnanosť, hospodárstvo a rozvoj.  Cieľom EÚ je nielen zachovania kultúrneho dedičstva, ale aj jeho ďalšie zmyslupné využívanie obyvateľmi Európy.

 

Kochova záhrada

Národná kultúrna pamiatka Kochova záhrada patrí medzi skvosty záhradného umenia na Slovensku. Národný Trust n.o. sa od roku 2007 intenzívne usiluje o jej ochranu, obnovu a zmysluplné využívanie. V roku 2022 sa nám ju podarilo v spolupráci s novým vlastníkom - Hlavným mestom SR Bratislavou sprístupniť verejnosti.

Komunitná záhradka Prügerka

V našej komunitnej záhradke v Prügerovej záhrade pestujeme dobré vzťahy v komunite a lásku k životnému prostrediu okolo nás!

MÚDRE STROMY

Náš nový medzinárodný projekt je určený všetkým milovníkom starobylých stromov. 

Rozvoj zručností pri interpretácii dedičstva v krajinách V4

Cieľom projektu je ponúknuť účastníkom z vyšehradských krajín, ale aj Rumunska súčasné špičkové kurzy interpretácie kultúrneho dedičstva. Metódy a nástroje využívané na týchto školeniach sú založené na štandardoch "Interpret Europe". Môžu ponúknuť nový prístup k zmysluplnému spôsobu zapojenia publika, a to uvedením tém do širšieho kontextu, čím mu prinesie lepší obraz o ochrane a trvalej udržateľnosti. Tento prístup môže pomôcť aj pri zmene foriem turistických postupov, pri ktorých rastie dôležitosť kvalitných a zmysluplných zážitkov ovplyvňujúcich životy na miestnej i medzinárodnej úrovni.

Inovácie a kreatívne riešenia pre kultúrne dedičstvo - INCREAS

Projekt INCREAS (Inovácie a kreatívne riešenia pre kultúrne dedičstvo) spája európske inštitúcie aktívne v rôznych smeroch ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva a je akýmsi prirodzeným pokračovaním, našich viacerých medzinárodných projektov, do ktorých sa Národný Trust n.o. zapojil  (Modi-fy, Pro Heritage).

 

Európsky výmenný program

Národný Trust n.o. sa stal súčasťou nového projektu výmeny pracovníkov medzi jednotlivými európskymi organizáciami, ktoré  sa venujú ochrane národných kultúrnych dedičstiev (Staff Exchanges in European Cultural Heritage Trusts Project).

Pro Heritage

Spolu s partnermi z Rakúska, Španielska, Anglicka a Portugalska sme sa v roku 2019 pustili do realizácie projektu PRO HERITAGE, ktorý sa venuje problematike energetickej efektívnosti historických budov a príprave praktického EU certfikovaného tréningu na danú tému. Tento trojročný projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci programu Horizont 2020.

PAMIATKY 21

Celoslovenská nezávislá platforma pre kultúrne a prírodné dedičstvo

Klimatický klub

Klimatický klub je platforma pre odbornú a vedeckú diskusiu a interdisciplinárnu spoluprácu odborníkov a záujemcov o oblasť súvisiacu s vodou, pôdou a vegetáciou. Sústreďuje sa predovšetkým na zrážky a s tým súvisiacimi povodňovými hrozbami, suchom a vážnymi, postupnými klimatickými zmenami.

Náš park

Prostredníctvom našej novej webovej stránky www.naspark.sk Vás pozývame na výlet historickými parkami a záhradami Slovenska!

 

Šikovný trh

Šikovný trh nadväzuje na dávnu tradíciu trhov, ktoré popri predaji plnili aj kultúrno-spoločenské poslanie pre široký región a boli obľúbeným miestom na stretnutia a rozhovory. Šikovný trh organizujeme pravidelne na historicky, kultúne či prírodne zaujimavých lokalitách v Liptove, ktoré stoja za pozornosť a návštevu.

 

Bartošova Lehôtka - záchrana slamených striech na Slovensku

Pre viaceré regióny Slovenska bolo v minulosti typické využívanie lacného i ľahko dostupného stavebného materiálu – slamy na stavbu slamených striech. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo ukážok takýchto tradičných ľudových domov so slamenými strechami.  Jedným z nich je aj objekt NKP roľnícky dom Jána Baláža v obci Bartošova Lehôtka, o ktorý už od roku 2002 stará Národný Trust n.o.  Dôležitým momentom je záchrana jeho unikátnej slamenej strechy.

Víkend otvorených parkov a záhrad

V rokoch 2007, 2008 a 2011 až  2022 sme úspešne zrealizovali štrnásť ročníkov kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia s názvom „Víkend otvorených parkov a záhrad“, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať a sprístupňovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

www.vopz.sk

 

Centrum záhradnej kultúry a krajiny

Národný Trust n.o. sa od roku 2006 intenzívne venuje problematike historických parkov a záhrad. Veríme, že napriek nepriaznivému stavu mnohých parkov a záhrad je stále možné prinavrátiť týmto lokalitám status kvalitne udržiavaných a v živote človeka a našej spoločnosti vysoko cenených lokalít.  Prostredníctvom aktivít nášho Centra záhradnej kultúry a krajiny chceme šíriť myšlienky aktívnej ochrany historických parkov a záhrad, podporiť potrebný výskum a vzdelávanie v danej oblasti, ako aj poskytnúť konkrétnu pomoc vlastníkom a správcom parkov a záhrad na Slovensku. 

Rómerov dom

Od roku 2014 sa v spolupráci s našimi partnermi a mnohými dobrovoľníkmi usilujeme o záchranu Rómerovho domu - vzácneho renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave. Dom je pomenovaný podľa významného vedca, polyhistora a milovníka pamiatok Františka Rómera, ktorý sa v tomto dome v roku 1815 narodil. Pri návšteve Rómerovho domu dnes si môžete vychutnať  autentické historické priestory a zažiť atmosféru starej Bratislavy.  

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.