SK

Rómerov dom

Od roku 2014 sa v spolupráci s našimi partnermi a mnohými dobrovoľníkmi usilujeme o záchranu vzácneho renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave. V uvedenom dome sa v roku 1815 narodil František Rómer– významný vedec a polyhistor, na ktorého sa na Slovensku neprávom zabúda.

Centrum pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít

Národný Trust n.o. sa od svojho vzniku v roku 1996 venuje získavaniu teoretických poznatkov a praktických skúseností potrebných pre obnovu a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva. Prostredníctvom novo otvoreného Centra pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít sa chceme o naše poznatky a praktické skúsenosti podeliť s vlastníkmi či správcami pamiatok na Slovensku.  

Víkend otvorených parkov a záhrad

V rokoch 2007, 2008 a 2011 až  2018 sme úspešne zrealizovali desať ročníkov kultúrno-vzdelávacieho a dobrovoľníckeho podujatia s názvom „Víkend otvorených parkov a záhrad“, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať a sprístupňovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad Slovenska a zapájať ľudí do ich aktívnej ochrany a údržby.

www.vopz.sk

 

Bartošova Lehôtka - záchrana slamených striech na Slovensku

Pre viaceré regióny Slovenska bolo v minulosti typické využívanie lacného i ľahko dostupného stavebného materiálu – slamy na stavbu slamených striech. Do dnešných dní sa zachovalo len veľmi málo ukážok takýchto tradičných ľudových domov so slamenými strechami.  Jedným z nich je aj objekt NKP roľnícky dom Jána Baláža v obci Bartošova Lehôtka, o ktorý už od roku 2002 stará Národný Trust n.o.  Dôležitým momentom je záchrana jeho unikátnej slamenej strechy.

Šikovný trh

Šikovný trh nadväzuje na dávnu tradíciu trhov, ktoré popri predaji plnili aj kultúrno-spoločenské poslanie pre široký región a boli obľúbeným miestom na stretnutia a rozhovory.

www.sikovnytrh.sk

Náš park

V roku 2017 sme s podporou Ministerstva kultúry SR začali budovať online databázu historických parkov a záhrad Slovenska.

www.naspark.sk