Aj ked si to zväcša neuvedomujeme, kultúrne i prírodné dedicstvo alebo kultúrna pamiatka sprevádza každého z nás. Tento zhmotnený odkaz minulých generácií nám a našim potomkom dáva do rúk pomyselnú štafetu od našich predkov, ktorú budeme odovzdávat ďalej. To, čo nebude zničené a bude schopné sprostredkovať neskreslené informácie o živote a kultúrnej vyspelosti našej spolocnosti, závisí od každého z nás. Aj keď sme z právneho hladiska často výhradnými vlastníkmi tejto časti kultúrneho dedičtva, z časového hľadiska ho vlastne iba prechodnú dobu spravujeme. Máme teda nielen právnu zodpovednosť, ale aj morálnu povinnosť starať sa o kultúrne pamiatky.
Kultúrne a prírodné dedičstvo je neocenitelným a nenahraditelným vlastníctvom každého národa, ale aj celého ľudstva. Strata spôsobená chátraním alebo zmiznutím ktorejkoľvek z týchto najvzácnejších hodnôt znamená ochudobnenie dedičstva všetkých národov sveta. Vzhľadom na výnimočnost si zaslúžia ochranu proti nebezpečenstvám, ktoré ich čoraz viac ohrozujú.

 

 

Banská Štiavnica