TRUST KIDS

Aj školáci zo Slovenska majú možnosť zapojiť sa do celosvetového vzdelávacieho programu siete Národných Trustov tzv. Trust Kids. Národný Trust na Slovensku ako člen uvedenej siete sa pripája k spomínanej kampani, nakoľko si uvedomuje nutnosť zapájania mladej generácie do ochrany nášho spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva.

Pre školákov, mladých ochrancov dedičstva je pripravený zoznam 25 zaujímavých úloh, ktoré môžu vyplniť buď v rámci vyučovania alebo aj počas svojho voľného času. Po splnení uvedených úloh majú možnosť získať Certifikát Ambasádora kultúrneho dedičstva, ktorý udeľuje sekretariát siete INTO v Londýne.

Všetky potrebné informácie nájdete na https://intoorg.org/trust-kids