marec 1996 vznik Národného Trustu na Slovensku
1996
 • záchranné práce na technickej pamiatke Františkova huta v Podbieli - vznik Národného Trustu

 • získanie prvých 25 členov a vydanie prvého čísla časopisu Informačné listy NTS neskôr OKNO

 • NTS získal prvý vecný dar - rozsiahlu celoživotnú fotografická zbierku významného slovenského fotografa a pedagóga Ladislava Noela

1997
 • účasť NTS na festivale Keltské dni na Slovensku a pri tejto príležitosti usporiadanie prednášok o priemyselnom dedičstve

 • NTS získal do svojho majetku technickú pamiatku - železiareň Františkova huta na Orave

1998
 • rekonštrukcia drevenice č.101 v obci Podbiel (obec vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry) a jej následné využitie ako Turistického informačného centra Hornej Oravy

 • komplexná obnova váhadlovej studne pred budovou Informačného centra v Podbieli

 • uskutočnenie série prednášok o historickom prostredí a jeho využívaní najmä ako produktu cestovného ruchu v obci Podbiel a v meste Spišské Podhradie

1999
 • aktívna spolupráca pri založení Európskej siete národných organizácií pre kultúrne a prírodné dedičstvo (European Network of National Heritage Organisations - ENNHO)

2000
 • účasť v tíme hlavných riešiteľov dokumentu Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR

2001
 • iniciovanie vzniku a pracovných stretnutí platformy MNO DOMOVINA - fóra pre kultúrne dedičstvo

 • prezentácia problematiky kultúrneho dedičstva na Slovensku z pohľadu MNO na pôde Výboru pre kultúru Európskeho parlamentu v Bruseli

 • iniciovanie vzniku Výboru pre priemyselné dedičstvo pri NTS zakladajúcimi členmi

 • koordinácia účasti MNO v oblasti kultúrneho dedičstva na výstave Nostalgia expo 2001

2002
 • koordinácia pri zostavení Národnej správy o kultúrnej politike SR pod gesciou MK SR

 • zorganizovanie medzinárodného seminára Rekreačné vzdelávanie - interpretácia a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva v spolupráci s Interpret Europe - medzinárodnou sieťou interpretov kultúrneho a prírodného dedičstva a s Ekonomickou univerzitou v Bratislave

 • nadobudnutie novej nehnuteľnosti - ľudového domu v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici

2003
 • zorganizovanie seminárov s názvom "Historické prostredie - kapitál regionálneho rozvoja" v Kremnici a Levoči pre samosprávu a MNO

2004
 • zrealizovanie a koordinovanie tzv. Európskeho výmenného programu " Starý pôvod - nové využitie" (podujatia sa konalo v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva)

 • účasť na slávnostnom otvorení sekretariátu Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami v Alexandrii v Egypte

 • účasť na oslavách 40. výročia založenia paneurópskej federácie mimovládnych organizácií pre kultúrne dedičstvo - Europa Nostra v Strassbourgu

2005
 • účasť na výročnej 11. medzinárodnej konferencii národných trustov vo Washingtone DC v USA

 • realizácia II. Európskeho výmenného programu v Litve a Lotyšsku

 • rekonštrukcia ľudového domu v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici

 • NT n.o. sa stal koordinátorom národnej siete Nadácie Anna Lindh pre dialóg medzi kultúrami

2006
 • vznik pracovnej skupiny NT n.o. - Priatelia historických parkov a záhrad

 • úspešná nominácia historického parku v Lednických Rovniach na zoznam 100 najohrozenejších pamiatok na svete, ktorý vedie Svetový fond pamiatok so sídlom v New Yorku

2007
 • realizovanie podujatia "Víkend historických parkov a záhrad Bratislavy" - I. ročník podujatia,
  ktorý bol pripravený a realizovaný s finančnou podporou Britskej ambasády v spolupráci
  s Hlavným mestom SR - Bratislava a Mestskou časťou - Bratislava - Staré Mesto a mnohými
  ďalšími významnými partnermi

2008
 • rekonštrukcia chrámu Bohyne Minervy v historickom prírodno-krajinárskom parku v Lednických Rovniach

 • usporiadanie prvého osobného stretnutia Výkonnej rady medzinárodnej siete Národných Trustov a zrealizovanie medzinárodného seminára "Spolupráca štátu s mimovládnymi organizáciami:Modely Národných Trustov vo svete" v spolupráci s MK SR v rámci Európskeho roka medzikultúrneho dialógu

2009
 • otvorenie náučného chodníka Arborétum - zelené srdce Hrádku v Liptovskom Hrádku

2010
 • aktívna účasť na správnej rade organizácie International National Trusts Organisation a seminári INTO Europe v Londýne

2011
 • aktívna účasť a prezentácia aktivít Národného Trustu n.o. na pôde slovenskej ambasády v Londýne počas tzv. Slovak day, ktorý bol organizovaný britsko česko-slovenskou spoločnosťou v Londýne

 • príprava a realizácia III. ročníka Víkendu historických parkov a záhrad Bratislavy, ktorého súčasťou bol aj medzinárodný seminár "Voda v urbanizovanom prostredí"

 • slávnostné stretnutie a diskusia za okrúhlym stolom s princom Charlesom, kniežaťom Waleským v Clerence house v Londýne

2012
 • príprava a realizácia pilotného ročníka tzv. Working Holidays v rámci medzinárodnej spolupráce siete národných trustov vo svete – INTO (International National Trusts Organisation) na Hrade a kaštieli v Liptovskom Hrádku

 • začatie spolupráce pri obnove a revitalizácii barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli

 • usporiadanie a podieľanie sa na príprave prvého Šikovného trhu na Liptove

2013
 • príprava a realizácia V. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad

2014
 • správa renesančného meštianskeho domu tzv. Rómerovho domuna Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave, získavanie financií na jeho obnovu a údržbu, príprava stavebného povolenia, účasť na projekte EPO Urban

 • spolupráca  s Trust o.z. pri realizácii projektu Obnova slamených striech na Slovensku účasť a partnerstvo v medzinárodnom projekte MODI-FY, ktorého cieľom je vytvorenie tréningového certifikovaného programu pre manažérov historických lokalít
 • príprava a realizácia projektu Pochôdzky hrádockými dejinami v spolupráci s mestom Liptovský Hrádok

 • spolupráca pri príprave dobrovoľníckych brigád na záchranu Pruger-Wallnerovej záhrady v Bratislave

2015
 • účasť a partnerstvo v medzinárodnom projekte MODI-FY, ktorého cieľom je vytvorenie tréningového certifikovaného programu pre manažérov historických lokalít (priebežne počas celého roka) a účasť na štvrtom Európskom kongreseo využívaní, manažmente a ochrane historicky významných budov a vystúpenie riaditeľky NT n.o. ako keynote rečníčky s príspevkom 3H Spot (Historic House Hot Spot): The National Trust of Slovakia, Hofburg, Viedeň

 • Účasť na stretnutí Rady Európy venovaného problematike historických parkov a záhrad v Európe, tvorby spoločného podujatia pre historické parky a záhrady Európy, spolupráca pri tvorbe databázy sieti HEREIN, Paríž, Francúzsko

2016
 • príprava a realizácia medzinárodnej konferencie „Komu patria pamiatky?“ (november 2016). Konferencia sa konala pri príležitosti 20. Rokov založenia Národného Trustu na Slovensku. Hlavným partnerom konferencie bola medzinárodná sieť Trustov – INTO – International National Trust Organisation. Súčasťou konferencie bol aj Večer otvorených dverí v Rómerovom dome a exkurzia do Banskej Štiavnice pre zahraničných účastníkov konferencie
2017
 • získanie certifikátu najvyššieho štandardu kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok „ S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme !“, ktorý udeluje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

 • otvorenie Chráneného pracoviska Národného Trustu n.o. v kancelárii v Liptovskom Hrádku

 • partnerstvo a spolupráca pri realizácii Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018

 • získanie certifikátu „Manažér historických objektov“ a „Tréner pre manažment historických objektov“ ako súčasť medzinárodného projektu MODI-FY, ktorého cieľom bolo vytvorenie tréningového certifikovaného programu pre manažérov historických lokalít

2018
 • realizácia projektu Online databáza historických parkov a záhrad Slovenska a vytvorenie novej webovej stránky www.naspark.sk

2019
 • XI. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad 
 • začiatok realizácie projektu PRO-Heritage, ktorý sa venuje energetickej efektívnosti historických budov v rámci programu EÚ Horizon 2020
 • realizácia VI. ročníka praktického workshopu Ako obnoviť a zhotoviť slamené strechu
 • usporiadanie kurzu interpretačného písania v rámci spolupráce krajín V4 s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu
 • získanie titulov Certified Interpretive Writer a Certified Interpretive Trainer siete Interpret-Europe 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.