NT pôsobí na území celého Slovenska (hlavné sídlo organizácie je v Bratislave, výkonná kancelária sa nachádza v Liptovskom Hrádku), pričom komunikujeme a spolupracujeme so štátnymi organizáciami, samosprávami miest a obcí, s mimovládnymi organizáciami a odbornými inštitúciami, s vlastníkmi historických objektov či s podnikateľmi. Našou cieľovou skupinou a partnermi však nie sú len odborníci na kultúrne a prírodné dedičstvo ale aj široká verejnosť - všetci mladí či starší obyvatelia Slovenska zaujímajúci sa o historické prostredie, kultúrne či prírodné dedičstvo!

NT už od začiatku svojho vzniku funguje najmä vďaka obrovskej ochote a úsiliu množstva dobrovoľníkov, ktorí sú zapájaní do mnohých projektov organizácie.

Národný Trust n.o. od svojho založenia spolupracujem s mnohými odborníkmi na rôzne témy týkajúce sa kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Spolupracujeme s partnermi na medzinárodnej, národnej i miestnej úrovni. Sme členmi profesných organizácií – INTO, Interpret Europe, Europa Nostra, ISA Slovensko a ICOMOS Slovensko.

Spolupracujeme so samosprávou, tretím sektorom i individuálnymi vlastníkmi pamiatok.