Obnova konkrétnych historických objektov je nielen spoločným znakom rôznych trustov - organizácií venujúcich sa ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na svete ale patrí medzi naše priority už od vzniku organizácie v roku 1998.

Medzi objekty, ktoré už dávnejšie vzbudili náš záujem, patril možno trochu nenápadný ale o to prekvapujúcejší objekt renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave. Po mnohých konzultáciách s vlastníkom objektu a nájdení viacerých podobne zmýšľajúcich partnerov sme sa pustili do jeho postupnej obnovy. Vznikol tak náš súčasný projekt - projekt obnovy a zmysluplného využitia Rómerovho domu.

Cieľ

Našim cieľom je obnova uvedeného  objektu spôsobom, aby sme do maximálnej možnej miery rešpektovali jeho unikátne historické, architektonické či umelecké hodnoty a nájdenie vhodného spôsobu jeho využívania, ktoré bude jeho hodnoty ešte znásobovať a pomáhať zdieľať s ostatnými.

História

Floriš Rómer

V uvedenom dome sa v roku 1815 narodil František Rómer– významný vedec a polyhistor, na ktorého sa na Slovensku neprávom zabúda. Rómer bol vysokoškolský pedagóg,rímskokatolícky kňaz a cirkevný hodnostár, ktorý sa do uhorskej, a teda tým aj slovenskej a maďarskej histórie a vedy natrvalo zapísal najmä ako archeológ, historik a prírodovedec.

Naša práca na záchrane a zmysluplnom využívaní  renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici 10 v Bratislave začala už v roku 2014, kedy sme s vlastníkom objektu Evanjelickými cirkevnými zbormi Bratislava Legionárska a Bratislava Dúbravka podpísali zmluvu o dlhodobom nájme a správcovstve daného objektu.

Floriš Rómer

Obnova

Ako postupujeme ?

Vzhľadom ku charaketu objektu ako aj k vzhĺadom k reálnym možnostiam partnerov projektu bol zvolený princíp postupnej obnovy pamiatky.

I. fáza (2014 -2015)

V tetjto fáze prebiehali nasledovné aktivity: začiatok komunikácie s KPÚ v Bratislave,  inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov, spracovanie projektovej dokumentácie so zameraním objektu a získanie stavebného povolenia pre I. a II. nadzemné podlažie objektu.

II. fáza (2016)

V roku 2016 boli zrealizované tieto aktivity: obnova pôvodných klenieb a pôvodných otvorov, obnova vstupnej brány,  nové okenné otvory, obnova pavľače, obnova pôvodnej nivelety podláh miestností, odstránenie nevhodných stavebných doplnkov (vzduchotechnika), vybudovanie nových sociálnych zariadení, obnova dverí a zárubní, obnovené pôvodné drevené schodisko, nové rozvody kúrenia, vody a elektriny.

III. fáza (2017)

V roku 2017 bola obnovená vnútorná fasáda objektu, boli upravené vnútorné priestory pre kaviareň, kancelárske priestory a nadviazala sa spolupráca s novými partnermi projektu. Na uličnej fasáde boli odstránené graffity.

IV- fáza (2018 -2019)

V roku 2018 sa nám v objekte podarilo otvoriť kaviareň Prešporák (neskôr U Rómera) a kancelárske priestory.

Ďalšie plánované kroky

V ďalších krokoch budú postupne obnovené aj ostatné časti pamiatky ako: strecha s barokovým nákladným  vikierom, pôvodný krov objektu, pivničné priestory s pôvodným renesančným schodiskom, renesančná vonkajšia fasáda objektu atď.

Osobitnú časť obnovy bude tvoriť v nasledujúcich rokoch aj obnova dvora objektu, z ktorého sa najprv musí odstrániť asfalt a betón navezený v 70tých rokoch. Po znížení nivelety dvora, sa na dvore uskutočnia záhradné úpravy, doplní vhodná zeleň a vytvorí vonkajšie sedenie.

Objekt sa začiatkom roka 2018 dostal do čiastočného využitia, avšak jeho úplná obnova môže trvať ešte niekoľko ďalších rokov, pričom bude prebiehať už za využitia opravených častí budovy.

Využitie

Otázka budúceho využívania objektu je veľmi dôležitá v kontexte udržateľnosti výsledkov procesu obnovy objektu.

Rómerov dom chceme interpretovať a prezentovať ako významnú súčasť kultúrneho a stavebného dedičstva Bratislavy so zameraním sa na osobnosť Floriána Františka Rómera.V časti objektu preto pripravujeme expozíciu venovanú tejto významnej osobnosti.

V objekte bude už čoskoro fungovať aj naše Centrum pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít, ktorého poslaním bude poskytovanie poradenských služieb vlastníkom a správcom  historických objektov a lokalít a Centrum záhradnej kultúry pri Národnom Truste n.o.

V objekte sa už teraz nachádza príjemná kaviarnička a hostinec Prešporák (od roku 2020 s názvom U Rómera), ku ktorej časom pribudne kuchyňa s miestnou gastronómiou.

Dvor je v lete využívaný ako vonkajšie sedenie pre kaviareň a zároveň slúži pre kultúrne akcie, koncerty, čítania, prednášky. Priestor tu nájdu aj mladí umelci.

Pre atraktívnu či netradičnú interpretáciu kultúrneho dedičstva rôzne kultúrne a spoločenské akcie sa núkajú aj nádherné pivničné priestory a ich budúce využitie je momentálne v štádiu riešenia.

Podkrovie bude využité  na štylizované ubytovanie v historickom prostredí či  tzv. Open space pre rôzne kultúrne, vzdelávacie či komunitné aktivity týkajúce sa najmä témy historického prostredia Slovenska.

Aktivity

V objekte sa konajú rôzne kultúrne, spoločenské či vzdelávacie podujatia a stretávajú sa v ňom ľudia, ktorí sa zaujímajú o problematiku kultúrneho a prírodného dedičstva. Aktuálne informácie o dianí v Rómerovom dome nájdete v časti Aktuality.

 

Aktuality

Rómerov dom ponúka priestory na prenájom »

Ak hľadáte historické priestory pre Vaše súkromné či firemné podujatia, ponúkame Vám unikátne priestory Rómerovho domu na Zámočníckej 10 v Bratislave.

20.08.2020

Partneri

Ponuka

PRIESTORY NA PRENÁJOM

Priestory Rómerovho domu je možné prenajať si aj na rôzne spoločenské či kultúrne podujatia menšieho rozsahu (oslavy, menšie svadby a podobne).

Pre firmy a súkromné spoločnosti ponúkame v Rómerovom dome možnosti usporiadania teambuildingových a dobrovoľníckych aktivít.

Pre návštevníkov sú k dispozícii okrem útulnej kaviarne U Rómera aj dobová tzv. Rómerova izba s historickým nábytkom a v letnom období aj dvor s nezabudnuteľnou nostalgickou atmosférou začiatku 20.storočia.

Cenu, kapacitu a ďalšie podmienky prenájmu dohodujeme s každým záujemcom individuálne. Obhliadka priestorov je možná po predchádzajúcej dohode každý týždeň v stredu v čase od 17:00 do 19:00 hod. V prípade záujmu, kontaktujte prosím pani Katarínu Vítekovú na k.vitekova@nt.sk alebo romoverovdom@nt.sk; poprípade telefonicky na čísle 0904489498. Ďakujeme.

Zisk z prenájmu historických priestorov nám pomáha v ďalšej obnove tejto jedinečnej pamiatky. 

Základný cenník:

Dvor a podjazd/Rómerova izba/vnútorné priestory kaviarne U Rómera

1 - 4 hodiny - 30 Euro/hod 

5-10 hodín - 26 Euro/hod

10 a viac hodín - 22 Euro/hod

Celý objekt Rómerovho domu (všetky vyššie uvedené priestory)

100 Euro/hod

V prípade vzdelávacích, nekomerčných a charitatívnych podujatí vieme poskytnúť zľavy až do výšky 80%  zo základných sadzieb. 

Catering počas podujatí prednostne zabezpečuje kaviareň U Rómera sídliaca v našom objekte. V prípade vlastného cateringu je nutné rátať s možným zvýšením ceny nájmov za jednotlivé priestory.

 

Kontakt

p. Katarína Víteková

k.vitekova@nt.sk