Pri Národnom Truste n.o. fungujú a môžu byť založené rôzne pracovné skupiny na aktuálne témy týkajúce sa kultúrneho či prírodného dedičstva Slovenska. Pre nepriaznivý stav mnohých historických parkov a záhrad Slovenska sa Národný Trust n.o. rozhodol v roku 2006 založiť pracovnú skupinu Priatelia historických parkov a záhrad.

Cieľom tejto skupiny je podnecovať záujem o historické parky a záhrady všetkými prostriedkami, vhodnými na zachovanie tohto typu kultúrneho dedičstva a na jeho lepšie poznanie a cenenie; pomôcť vedeckému výskumu, šíreniu informácií a ich medzinárodnej výmene, publikovaniu odborných a popularizačných diel, viesť obyvateľstvo k rešpektovaniu, chápaniu prírody a historického, resp. kultúrneho dedičstva. Viac info o danej pracovnej skupine nájdete na stránke www.naspark.sk

Ak máte i Vy záujem iniciovať vznik pracovnej skupiny, kontaktujte nás na adrese nt@nt.sk Ďakujeme !