SK

Už od svojho vzniku budujeme sieť expertov. Dávame dokopy všetky sily, ktoré akýmkoľvek spôsobom vedia pomôcť pri záchrane pamiatok, či pri mnohých ďalších organizačných, administratívnych, legislatívnych alebo ekonomických aktivitách, ktoré sú rovnako nevyhnutnou súčasťou procesu záchrany nášho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Staňte sa členom siete podporovateľov, expertov Národného Trustu n.o a získate nielen možnosť sebauplatnenia a odborného rastu ale i možnosť zaujímavých spoločenských stretnutí a výmeny skúseností. Zapojiť sa môžete do existujúcich pracovných skupín akou je napríklad pracovná skupina Priatelia historických parkov a záhrad ale uvítame aj Vašu iniciatívu na vytvorenie ďalších pracovných skupín na témy týkajúce sa kultúrneho či prírodného dedičstva.

 

Tréme tradičných stavebných technológií sa venujeme v rámci projektu záchrany slamených striech na Slovensku