EN

Už od svojho vzniku budujeme sieť expertov. Spájame všetky sily, ktoré akýmkoľvek spôsobom vedia pomôcť pri záchrane pamiatok, či pri mnohých ďalších organizačných, administratívnych, legislatívnych alebo ekonomických prácach, rovnako nevyhnutných v procese záchrany dedičstva Slovenska.

Staňte sa členom siete podporovateľov, expertov Národného Trustu n.o a získate nielen možnosť sebauplatnenia a odborného rastu ale aj možnosť zaujímavých spoločenských stretnutí a výmeny skúseností. Zapojiť sa môžete do existujúcich pracovných skupín, napr. do pracovnej skupiny Priatelia historických parkov a záhrad, no uvítame aj Vašu iniciatívu pre vytvorenie ďalších tématických pracovných skupín, týkajúcich sa kultúrneho a prírodného dedičstva.

 

Tréme tradičných stavebných technológií sa venujeme v rámci projektu záchrany slamených striech na Slovensku