EN

Jednou z foriem, ako môže firma pomôcť svojmu okoliu a komunite, v ktorej sa nachádza je zapojenie sa jej zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít. Firemné dobrovoľníctvo prináša mnohé výhody pre všetky zúčastnené strany - pre zamestnancov, pre firmu samotnú, pre neziskovku i komunitu.

Čo prináša firme

Čo prináša zamestnancom

Čo prináša neziskovke či komunite

Aj Vaša firma či spoločnosť môže pomôcť pri záchrane a obnove kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Už dnes sa môžete zapojiť do dobrovoľníckeho programu Národného Trustu n.o. pre firmy, organizácie či iné kolektívy !

Pre firmy, organizácie či iné usilovné kolektívy vieme vytvoriť pracovné odpo/popoludnia, kde je reálny výsledok viditeľný hneď. Veríme, že tieto užitočné aktivity pre obnovu pamiatok a historického prostredia Slovenska môžu byť aj zaujímavou formou teambuildingových aktivít pre akékoľvek skupiny a kolektívy.

Pod našim odborným vedením Vám ponúkame možnosť pracovných aktivít na stavebných pamiatkach či v príjemnom prostredí zelene. Na základe Vašich preferencií a možností Vám vieme pripraviť dobrovoľnícky deň pre Vašu organizáciu na rôznych lokalitách na Slovensku. Firemní dobrovoľníci nám pomáhajú napríklad pri obnove vzácneho renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej 10 v Bratislave, pri úprave a čistení Kochovej záhrady, barokovej bažantnici v Jarovciach atď. Sú to aktivity, z ktorých úžitok majú všetky zúčastnené strany.

Základom úspešnej spolupráce je kvalitná príprava plánovaného podujatia. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na adrese nt@nt.sk. Ďakujeme.