EN

aktuality

Kochova záhrada je otvorená pre verejnosť

Katarína Králiková
29.08.2022

Na svahu neďaleko Bratislavského hradu nájdeme Kochovu záhradu, plnú vzácnych drevín. Vytvorili ju v medzivojnovom období ako súčasť luxusného sanatória. Nikdy nebola prístupná pre širokú verejnosť. Po znárodnení postupne chátrala. Národný Trust n. o. vyvíjal už od roku 2007 tlak na vlastníkov, ktorí však záujem o jej záchranu nemali. Až doteraz.

Donedávna bola Kochova záhrada verejnosti prístupná zvyčajne iba počas podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad (VOPZ), ktoré od roku 2007 organizuje Národný Trust n. o. Vždy pred podujatím dobrovoľníci Národného Trustu n.o. záhradu v rámci svojich možností vyčistili, upratali, odviezli odpad a spriechodnili jej chodníky. Záhradu  za posledných 14 rokov navštívili počas podujatia VOPZ tisícky ľudí.

Súčasné vedenie Hlavného mesta Bratislavy podniklo v roku 2021 reálne kroky, ktoré viedli k majetkovo–právnemu vysporiadaniu Kochovej záhrady. Následne zabezpečilo jej základnú údržbu, do Kochovej záhrady umiestnilo mobiliár Sadni si aj bratislavské lavičky a od 11. augusta 2022 je Kochova záhrada v rámci otváracích hodín otvorená pre verejnosť.

Kochova záhrada je Národnou kultúrnou pamiatkou a tomu je prispôsobený nielen prevádzkový poriadok, ale aj plán jej komplexnej obnovy.

Vstup do Kochovej záhrady je z Bartoňovej ulice.

Otvorená je denne, avšak otváracie hodiny sú predbežne platné do konca októbra 2022.

Unikátnosť Kochovej záhrady spočíva v jej polohe, v dômyselnom využití svahu a tiež v exotických drevinách, ktoré v nej rastú takmer 90 rokov.

No zaujímavé sú aj okolnosti vybudovania a využívania Kochovho sanatória, príbeh výsadby Kochovej záhrady a v neposlednom rade pohnutý osud jej zakladateľa, ktorým bol vyhľadávaný lekár, protifašistický odbojár a politický väzeň, profesor MUDr. Karel Koch (1890 – 1981).

O všetkých týchto zaujímavostiach sa máte možnosť dozvedieť počas komentovaných prehliadok. Sprievodkyne Katarína Králiková a Lucia Prazňáková, ktoré s neziskovou organizáciou Národný Trust spolupracujú, sa už na vás tešia.

Komentované 30-minútové prehliadky

Registrácia nie je potrebná.

Prehliadky sú bezplatné.

Aktivity neziskovej organizácie Národný Trust n.o. však môžete podporiť svojim členstvom v National Truste o.z.

Tlačová správa, 11.8.2022 – Bratislava otvára Kochovu záhradu verejnosti

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.