EN

aktuality

Víkend otvorených parkov a záhrad 2023

Michaela Kubíková

Podujatie, ktorého XV. ročník sa uskutoční v dňoch 2.-4.júna 2023, je určené pre verejné i súkromné parky a záhrady na Slovensku. Do 1.4. 2023 môžete prihlásiť aj Vašu záhradu či park. Vítané sú všetky parky, záhrady i záhradky, ktoré sú zaujímavé napr. historickým významom, príťažlivým dizajnom a príjemným prírodným prostredím, ekologickým prístupom, pestrosťou rastlín či inými záhradnými prvkami a vlastnosťami.

Organizátori podujatia uvítajú aj zapojenie sa ďalších zaujímavých či významných plôch zelene – ovocné sady, komunitné záhrady, prírodné záhrady, námestia s historickou zeleňou, historické cintoríny, arboréta, historické stromoradia, botanické záhrady ale i školské záhrady či susedské dvory. V rámci podujatia sa každý rok prezentuje čoraz väčší počet verejných i súkromných lokalít. Minulý rok mali návštevníci možnosť nahliadnuť do 106 parkov a záhrad Slovenska.

Historické parky a záhrady predstavujú dosiaľ nevyužitý potenciál mnohých miest a obcí a aj prostredníctvom čoraz viac obľúbeného podujatia sa Národný Trust n.o. snaží upozorniť na tento potenciál, potrebu jeho ochrany ako aj zmysluplného a udržateľného využívania. Myšlienka otvárania parkov a záhrad a sprístupňovania ich hodnôt verejnosti sa realizuje vo viacerých krajinách na svete.

Od roku 2018 sa na podnet Rady Európy začali organizátori podujatí, ktorých cieľom je prezentovať hodnoty parkov a záhrad spájať pod hlavičkou spoločnej európskej iniciatívy „Rendez-vous aux jardins“, ktorého hlavným koordinátorom je Ministerstvo kultúry Francúzskej republiky. Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad je súčasťou tejto medzinárodnej iniciatívy prezentujúce slovenské parky a záhrady ako dôležitú súčasť zeleného dedičstva Európy.

Pre každý ročník sa vyberá spoločná európska téma. Pre tento rok bola zvolená téma s názvom „Melódie záhrad“, ktorá evokuje najmä zvuk prostredie záhrad: spev vtákov, reč zvierat (krákanie, bzučanie,...), šumenie vôd, vetra alebo rastlín. Hudba bola vždy dôležitou súčasťou spoločenského a kultúrneho života v mnohých parkoch a záhradách. Už v minulosti boli krása a život v záhradách častou inšpiráciou pre hudobných skladateľov a iných umelcov, preto by sme chceli aj dnes do nich vrátiť hudobné vystúpenia, koncerty pod korunami stromov a iné hudobné predstavenia.

 Ak Vás podujatie oslovilo a chceli by ste sa stať jeho súčasťou, prihláste sa do 1.4.2023 cez stránku podujatia www.vopz.sk v časti „Chcem sa zapojiť“ alebo nás kontaktujte na adrese nt@nt.sk. Konkrétny režim sprístupnenia Vašej záhrady dohodneme individuálne pre každú zapojenú lokalitu po prediskutovaní s jej vlastníkom či správcom. V prípade súkromných a osobitne chránených či inak vzácnych záhrad je možné limitovať počet návštevníkov. Všetkým prihláseným lokalitám poskytneme bezplatne metodiku organizovania podujatia na miestnej úrovni a možnosť využitia medzinárodného loga podujatia. Zároveň zapojeným lokalitám ponúkame možnosť pomoci pri ich propagácii na národnej i medzinárodnej úrovni.

Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke http://www.vopz.sk

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.