EN

aktuality

Energetická hospodárnosť historických budov - workshop s podporou MK SR

Michaela Kubíková
13.11.2023

Cieľom workshopu s názvom Energetická hospodárnosť historických budov je na príklade konkrétnej historickej stavebnej pamiatky NKP renesančný meštiansky dom – Rómerov dom formou série prednášok a praktických ukážok demonštrovať možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti historickej budovy.

Náš workshop je pre kohokoľvek, kto chce zlepšiť energetickú hospodárnosť svojho historického domu/objektu a zároveň mu záleží na zachovaní umelecko-architektonických a historických hodnôt. Existuje veľa dôvodov, pre ktoré by sme sa mali tejto téme venovať aj v prípade pamiatok a historických objektov. Zlepšenie energetickej hospodárnosti zníži emisie oxidu uhličitého a naše účty za energie a veľmi často prispeje aj k zlepšeniu komfortu bývania. Zabezpečenie legislatívnych požiadaviek je rovnako dôležité. V širšom pohľade zlepšenie energetickej hospodárnosti historických objektov je súčasťou vyššieho cieľa, ktorým je udržateľnosť a kvalita nášho životného prostredia.

PROGRAM:

Pondelok 20.11.2023

13:30 - 14:00 registrácia účastníkov

14:00 – 14:10 Úvod a predstavenie cieľov a programu workshopu Mgr. Michaela Kubíková ( Národný Trust n.o.)

14:10 –15:00 Prezentácia metodiky PÚ SR: Zlepšovanie energetickej hospodárnosti pamiatkovo chránených stavieb a stavieb v pamiatkových územiach Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., MsC. (Pamiatkový úrad SR)

15:00 –15:50 Metódy šetrenia energií v historických budovách Ing. arch. Radoslav Mokriš (Krajský pamiatkový úrad Košice)

15:50 –16:00 prestávka na kávu

16:00 –17:30 Čo môžeme spraviť pre energetické vylepšenie historických stavieb a zlepšenie komfortu užívania. Malé vylepšenia verzus celkový energetický koncept (zateplenie, utesnenie, vetranie, kúrenie) Ing. arch. Zuzana Kierulfová (oz ArTUR)

17:30 – 18:00 Otázky účastníkov/skupinová práca

18:00 Diskusia a záver prvého dňa

 

Utorok 21.11.2023

9:00 – 9:30 registrácia účastníkov

9:30 – 10:30 Vlhkosť a salinita v historických objektoch. (prejavy, príčiny, diagnostika a možné riešenia na vybratých príkladoch) Ing. Marián Hajtmaník (Sanfix s.r.o.)

10:30 – 12:00 Termovízne meranie historickej budovy na príklade NKP Rómerov dom – meranie únikov tepla, tepelné mosty, chyby pri osadení a utesnení výplňových otvorov (Odbor preventívnej údržby – pracovisko Trnava, PÚ SR)

12:00 – 13:00 prestávka na obed

13:00 – 15:00 Historické okná v kontexte energetickej hospodárnosti budov – prípadové štúdie na konkrétnych historických objektoch Ing. arch. Michal Krátky (DC-Albatros, s.r.o.)

15:00 – 15:30 prestávka na kávu

15:30 – 16:00 prezentácia existujúcich manuálov na tému energetickej hospodárnosti zo zahraničia (Nórsko, ČR a Rakúsko) a prezentácia tréningového programu projektu Pro-Heritage na danú tému Mgr. Michaela Kubíková ( Národný Trust n.o.)

16:00 –17:00 Diskusia a závery podujatia

 

Workshop bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť je bezplatná, pre limitované priestorové kapacity Rómerovho domu je však nutné zaregistrovať sa na adrese nt@nt.sk najneskôr do 18.11.2023. Maximálný počet účastníkov je 20 osôb. Obedy si počas workshopu účastníci zabezpečujú individuálne. Odporúčame reštauráciu Minerva na Michalskej ulici č.3. 

 

Kontakty na organizátorov podujatia Michaela Kubíková M: +421 907 296 724 E: kubikova@nt.sk

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.