EN

aktuality

II. fáza obnovy dreveného trámového stropu z 18. storočia v Rómerovom dome

Michaela Kubíková

 

Po dvoch rokoch usilovnej práce a zháňania financií sa nám v decembri 2023 podarilo úspešne dokončiť II. fázu reštaurovania unikátneho dreveného barokového stropu z 18. storočia, ktorý sa nachádza v tzv. Rómerovej izbe nášho renesančného meštianskeho domu.

Reštaurátorský výskum realizovali a Návrh na reštaurovanie spomínaného dreveného stropu spracovali členovia Komory reštaurátorov Akad. soch. Tomáš Lupták so špecializáciou S1 – Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru a Mgr. art. Tomáš Kružlík. K vypracovaniu umeleckohistorického opisu bol do kolektívu prizvaný Mgr. Peter Buday, PhD.. V priebehu prác bol realizovaný statický posudok stropu, ktorý vypracoval Ing. Lukáš Kramarčík, autorizovaný inžinier SKSI a Dendrochronologický výskum, ktorý vypracoval Mgr. et Mgr. Mojmír Choma. Počas realizácie výskumu sme preštudovali predchádzajúcu Inventarizáciu pamiatkovo hodnotných prvkov, ktorú v roku 2014 vypracoval Mgr. Peter Horanský,

Na základe výsledkov dendrochronologického výskumu (výrub v roku 1714, 1716) je možné zhotovenie stropu datovať približne do 1. tretiny 18. storočia. Strop bol zhotovený zo smrekového dreva. Jeho konštrukciu tvorí rad širokých, v hustom slede osadených trámov kotvených do pozdĺžneho obvodového múru. V mieste osadenia majú trámy pravouhlý prierez, po istom odstupe však tento profil prostredníctvom „jazýčka" prechádza do okosenia. Po stranách trámov boli zhotovené drážky so šírkou 3,5 cm a výškou 9 cm, do ktorých boli pozdĺžne vkladané záklopové dosky z vrchnej strany prichytené drevenými kolíkmi. Po zložení bol strop povrchovo upravený krycím vápenným náterom bielej farby rovnako ako nadväzujúce vápenné omietky stien. Následne bol strop a rovnako aj steny viacnásobne pretreté vápennými nátermi bielej farby. V priebehu 20. storočia bol strop prekrytý rákosom uchyteným klincami o stropné trámy, ktorý bol následne omietnutý. Pri úpravách priestoru na 2. NP pravdepodobne koncom 20. storočia bol vrch stropu zasypaný suťou, na ktorú bol realizovaný betónový poter. Pri postupnej obnove bol v roku 2017 rákosový strop odstránený, čím bol strop náhodne objavený.

Povrch dreveného stropu bol značne znečistený. Na povrchu sa nachádzali zvyšky rôznych  vápenných náterov, ktoré sa samovoľne odlupovali. Do trámov boli zatlčené klince, ktorými bol uchytený rákosový omietaný strop realizovaný pravdepodobne v priebehu 20. storočia. Lokálne boli na povrchu viditeľné stmavnuté plesne, našťastie tie už neboli aktívne. Odhalený povrch drevnej hmoty bol miestami zvetraný a napadnutý drevokazným hmyzom.

Strop je nositeľom súboru významných pamiatkových hodnôt: 1. hodnoty remeselnej (konštrukčnohistorickej) spočívajúcej v zachovaní konštrukcie historického stropu. Dokumentuje použitie dobového remeselného fortieľu pri jeho realizácii. 2. hodnoty autenticity a jedinečnosti ako neoddeliteľná súčasť jedinečného umeleckohistorického celku, historického jadra Bratislavy; 3. hodnoty veku a starobylosti; 4. hodnoty historického dokumentu – v nadväznosti na vývoj a typológiu meštianskeho domu v Bratislave.

Reštaurátorský zásah pozostával z odstránenia nečistôt, sekundárnych klincov, odstránenia premalieb a nevhodných sekundárnych zásahov, konsolidácie pôvodných materiálov a farebných vrstiev a výtvarného zhodnotenia zdeštruovaných a chýbajúcich prvkov plastickou rekonštrukciou a farebným zjednotením diela.

Následne bolo potrebné zvetranú drevnú hmotu vhodnými prípravkami zakonzervovať a doplniť absentujúce a poškodené časti smrekovým drevom alebo vhodným drevným tmelom. Na záver bola na povrchu rekonštruovaná povrchová úprava vápenným náterom bielej lomenej farby v novej vrstve. Fragmenty primárnej povrchovej úpravy boli ponechané, zakonzervované a pretreté novou náterovou vrstvou. . Retušou boli doplnené miesta drevnej hmoty a iné rušivé miesta tak, aby sa dosiahol ucelený výraz.

I. fázu reštaurovania uvedeného trámového stropu sme realizovali vďaka finančnej podpore mnohých jednotlivcov a organizácií, ktorí nás podporili v rámci našej crowdfundingovej  kampane na platforme StartLab. Viac info https://www.nt.sk/sk/clanok/114-zbierka-na-restaurovanie-tramoveho-stropu-v-romerovom-dome

II. fázu reštuarovania v hodnote 5000 Euro podporil Bratislavský samosprávny kraj v rámci svojho dotačného programu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Sumu 1800 Euro sa nám podarilo získať v rámci lektorovaných a tématických prehliadok, ktoré organizujeme v Rómerovom dome ale aj v rámci nášho podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Do našej zbierky na obnovu dreveného stropu prispeli aj mnohí návštevníci Rómerovho domu.

Unikátny drevený strop bol  po prvý raz prezentovaný verejnosti v rámci nášho podujatia Vianoce u Rómera v dňoch 1. a 2.12.2023 spolu s unikátnou kamennou stenou s fragmentami stredovekých omietok. Historická miestnosť, v ktorej sa oba vzácne nálezy nachádzajú je od decembra 2023 obnovená a pripravená na svoje nové a zmysluplné využívanie.

Za poskytnuté finančné dary, všetkým našim darcom a podporovateľom ďakujeme! 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.