EN

aktuality

Poďakovanie a koncoročný pozdrav z Národného Trustu

Rok 2023 nám v NT priniesol veľa nových skúseností, podnetov, aktivít a skvelých partnerstiev. Úspešne sme ukončili naše dva medzinárodné projekty VI-TRAIN a INCREAS. V rámci bilaterálnych aktivít sa nám podarilo nadviazať úzku spoluprácu s partnermi z Nórska na témy manažmentu historických parkov a záhrad ale aj energetickej hospodárnosti historických budov.

Do XV. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad sa tento rok prihlásilo 126 úžasných lokalít, ktoré sme spolu s ich vlastníkmi a správcami prezentovali verejnosti.

V Rómerovom dome sa nám vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a mnohých individuálnych darcov podarilo dokončiť II. fázu reštaurovania unikátneho dreveného trámového stropu z 18. storočia. Tento bol spolu  s nádhernou kamennou stenou s fragmentmi stredovekých omietok po prvý raz prezentovaný v rámci nášho už tradičného podujatia Vianoce u Rómera. Prednáškou pána Petra Budaya sme si pripomenuli život a dielo nášho Františka Rómera, ktorý sa v roku 1815 narodil práve v nami spravovanom renesančnom meštianskom dome na Zámočníckej ulici v Bratislave.

Pre vlastníkov a správcov pamiatok sme s podporou Ministerstva kultúry SR a za účasti skvelých rečníkov z Pamiatkového úradu SR, združenia ArTUR a ďalších inštitúcií pripravili dvojdňový praktický workshop na tému energetickej hospodárnosti historických budov. Spolupráci s vlastníkmi a správcami pamiatok sa plánujeme intenzívne venovať aj nasledujúce roky.

Nami vlastnený a spravovaný objekt - NKP roľnícka usadlosť Jána Baláža v obci Bartošova Lehôtka postupne obnovujeme a tešíme sa na jeho oficiálne otvorenie pre verejnosť v budúcom roku. Naši dobrovoľníci, ktorí nám pomáhajú s obnovou jeho slamenej strechy a s pestovaním raže trstnatej - suroviny na pokrývanie slamených striech sa o svoje poznatky a skúsenosti pravidelne delia s ďalšími nadšencami pre ľudovú kultúru a tradičné stavebné remeslá.

V roku 2023 sme s našimi  šikovnými dobrovoľníčkami Luckou a Michelle pokračovali v správe a koordinácii našej komunitnej záhradky Prűgerka, v ktorej sa pestovaniu ovocia a zeleniny s radosťou venuje už 11 rodín. Veľký záujem je naďalej aj o firemné dobrovoľnícke aktivity. So spoločnosťami IQVIA a NEXI Central Europe, a.s. sme pripravili dobrovoľnícke brigády v Kochovej záhrade, Prűgerke či v Rómerovom dome.

Veľmi nás teší, že rastie aj záujem o našu členskú základňu a stále konkrétnejšiu podobu naberá aj naša spolupráca v rámci rodiny národných trustov vo svete. Program recipročných bezplatných návštev lokalít kultúrneho a prírodného dedičstva spravovaných a vlastnených členmi rodiny trustov INTO PLACES je z roka na rok viac známy a úspešný. Veríme, že v roku 2024 sa do neho zapojí aj viac partnerských lokalít zo Slovenska. Už tento rok však naši členovia mali možnosť v rámci uvedeného programu bezplatne navštíviť výnimočnú lokalitu Červený Kláštor v Pieninách.

Rok 2023 aj napriek mnohým stále otvoreným výzvam, ktoré sa týkajú finančných či personálnych kapacít organizácie hodnotíme ako veľmi úspešný a smerujúci k napĺňaniu nášho posolstva, ktorým je ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Všetkým našim zamestnancom, dobrovoľníkom, členom Správnej rady, partnerom, členom nášho o.z. a podporovateľom ďakujeme za ich priazeň a podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2024!

Tím NT 

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.