EN

aktuality

PRO HERITAGE

Michaela Kubíková
12.11.2019

Spolu s partnermi z Rakúska, Španielska, Anglicka a Portugalska sme sa v roku 2019 pustili do realizácie projektu PRO HERITAGE, ktorý sa venuje problematike energetickej efektívnosti historických budov a príprave praktického EU certfikovaného tréningu na danú tému. Tento trojročný projekt je realizovaný s finančnou podporou EÚ v rámci programu Horizont 2020.

Hlavné otázky, ktorým sa projekt Pro-Heritage venuje sú:

Súčasťou programu je aj návšteva partnerov projektu tréningových centier v rôznych krajinách EÚ, ktoré sa venujú danej problematike a tradičným stavebným technológiám. V júni 2019 sme spolu s našimi partnermi navštívili aj Centrum stavebného dedičstva - Centrálka v Banskej Štiavnici. Súčasťou tejto návštevy bolo aj praktické školenie o obnove historických okien a dverí.