EN

aktuality

Prvé stretnutie Klimatického klubu pri NT n.o. je úspešne za nami!

Michaela Kubíková
03.08.2020

Klimatický klub predstavuje platformu pri organizácií Národný Trust, n.o. kde sleduje/vykonáva činnosti zamerané na zabezpečenie dobrého fungovania vodného cyklu v krajine. Pre tento cieľ preferuje prírode blízke vodozádržné opatrenia na všetkých typoch plôch: v lesoch a na poliach, v krajine,  v mestských sídlach, ale aj na dopravných komunikáciách a pevných plochách. Klimatický klub cielene podporuje dialóg a projektovú spoluprácu odbornej a vedeckej verejnosti, samosprávy a štátnej správy, miestnych komunít, neziskových mimovládnych organizácií, vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, lesov, zastavaných pozemkov, správcov a nájomcov pôdy, ako aj vlastníkov budov v otázkach manažmentu dažďových vôd. Podporuje integrovaný manažment vodných zdrojov a pôdneho fondu, odporúča prírode blízke opatrenia hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, v urbanizovanom prostredí, na vodných tokoch a umelých útvaroch so zameraním sa na dažďovú vodu. Cieľ klimatického klubu je aj udržanie úrodnosti pôdy, ochrana pôdneho krytu pred jeho odnosom do vodných tokov a ozdravovanie klímy. Klimatický klub podporuje medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vodného cyklu, zvyšovania vodozádržnej kapacity krajiny, tokov a transformácie slnečnej energie v troposfére. Všetci, ktorým klimatické zmeny a stav krajiny nie sú ľahostajné a zaujímajú sa o túto tematiku, sú v jeho kruhu vítaní.

Záznam z prvého stretnutia Klimatického klubu pri NT n.o. nájdete tu https://youtu.be/FtgzM5vRjTQ 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.