EN

aktuality

Vyhlásenie Klimatického klubu pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia

Michaela Kubíková
10.09.2020

Klimatický klub pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia týmto vyzýva úrady slovenských miest a obcí, regionálnej samosprávy a štátnej správy, aby si tieto zdroje nečistoty ovzdušia viacej všímali a racionálne pristupovali k systémovému vyhľadávaniu a odstraňovaniu zdrojov znečistenia ovzdušia prachom v miestach, ktoré majú v pôsobnosti. Je to ich kompetencia a občania na to čakajú.

Klimatický klub je názoru, že väčšina problémov prašnosti v sídlach je riešiteľná, treba ich ale vedieť vidieť.

Celé znenie vyhlásenia nájdete tu https://www.nt.sk/user_files/Vyhlásenie Klimatického klubu pri príležitosti Svetoveho dňa čistého ovzdušia1.docx