EN

aktuality

Ako obnoviť a zhotoviť slamenú strechu VIII - II. časť - TRADIČNÁ MLATBA

Michaela Kubíková

Cieľom  nášho workshopu je prostredníctvom praktického viacdňového tréningu naučiť vybratých záujemcov nielen teoretické ale i praktické základy tradičnej stavebnej technológie budovania slamených striech. Ako po minulé roky, aj tento rok budú účastníci workshopu mať možnosť  vyskúšať si naučené poznatky  na konkrétnej lokalite a zároveň pomôcť nám pri obnove slamenej strechy NKP roľníckeho domu Jána Baláža v Bartošovej Lehôtke pri Kremnici. V rámci workshopu bude vytvorený priestor na výmenu praktických poznatkov a skúseností z údržby a obnovy slamených striech v rámci rôznych regiónov Slovenska.

V druhej časti workshopu sa zameriame na TRADIĆNÚ MLATBU RAŹE. Viac info nájdete v priloženej pozvánke Pozvanka.pdf

V prípade záujmu o účasť na danom workshope nám napíšte na adresu kubikova@nt.sk Ďakujeme!