EN

podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad

Michaela Kubíková
09.10.2020

Už čoskoro sa otvoria brány mnohých parkov a záhrad na Slovensku, aby privítali návštevníkov XII. ročníka stále viac obľúbeného podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad. Netradičnú jesennú edíciu s témou "Odovzdávanie vedomostí" pripravujeme v dňoch 9.-11.10.2020.

HLAVNÝM CIEĽOM  podujatia Víkend otvorených parkov 2020 je atraktívna prezentácia a oslava všetkých hodnôt zeleného dedičstva - parkov a záhrad a snaha o zapojenie obyvateľov do ich aktívnej ochrany.

V čase klimatických zmien je úloha parkov a záhrad v našich mestách a obciach nepostrádateľná. Pre ekologicky a udržateľne rozvíjajúce sa mestá je nevyhnutná ochrana a kvalitná údržba existujúcich plôch zelene.  Medzi takéto plochy zelene patria aj historické parky a záhrady. Tieto nie sú len dobrými pomocníkmi pri zvládaní letných horúčav, prívalových dažďov a iných extrémov počasia. Nie sú to len priestory s vysokou hodnotou biodiverzity, a priestory s priaznivým vplyvom na fyzické, duševné i sociálne zdravie obyvateľov. Mnohé najmä historické parky a záhrady svojim sofistikovaným riešením nadobudli charakter umeleckého diela. Ideový koncept, technické riešenie, výber a skladba rastlín, sochy, drobná architektúra boli robené za účelom vzbudenia obdivu u návštevníkov záhrad.

Naše parky a záhrady chceme v rámci VOPZ predstaviť ako jedinečné umelecké diela s množstvom významných hodnôt pre našu spoločnosť. Cez pochopenie týchto hodnôt, vytvorených rukou človeka i rukou prírody chceme ľudí motivovať k ich aktívnej ochrane a údržbe, ako aj k zmysluplnému stráveniu času vonku v jedinečnom prostredí našich parkov a záhrad.

V rámci XII. ročníka stále viac obľúbeného podujatia VOPZ je pre nás opäť prioritou vzdelávať ľudí cez ich priame skúsenosti, zážitky s danými lokalitami formou modernej osobnej interpretácie.Ťažiskovou aktivitou budú opäť lektorované prehliadky so sprievodcami - odborníkmi, dobrovoľníkmi či vlastníkmi zapojených parkov a záhrad. Dôležitou súčasťou programu budú však aj vystúpenia a prezentácie profesionálnych i neprofesionálnych umelcov a umeleckých zoskupení z rôznych oblastí.

V roku 2020 chceme pre návštevníkov podujatia v Bratislave pripraviť nové tematické okruhy po vybratých historických parkoch a záhradách. Cieľom je umožniť návštevníkom lepšie pochopiť vzťahy a súvislosti medzi jednotlivými záhradnými či parkovými úpravami v našom hlavnom meste.

Program podujatia nájdete tu https://www.vopz.sk/zahrady-a-parky

 

 

Podujatie sa bude konať vo vybratých parkoch a záhradách Slovenska.

 

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Hlavné mesto SR Bratislava

MČ Bratislava Staré mesto

ISA Slovensko

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk

0907296724