SK

podujatia

Víkend otvorených parkov a záhrad

Michaela Kubíková
01.06.2019

XI. ročník podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad pripravujeme na mesiac jún 2019. Presný dátum konania sa XI. ročníka podujatia uverejníme najneskôr do konca novembra 2018.

Hlavným cieľom  podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad je atraktívnou formou predstaviť obyvateľom a návštevníkom Slovenska kultúrno-historické, spoločenské, prírodné a zdravotno-rekreačné  či mnohé ďalšie hodnoty  najmä historických parkov a záhrad a cez pochopenie týchto hodnôt zapojiť ľudí do zmysluplného využívania a aktívnej ochrany nášho spoločného kultúrno-prírodného dedičstva, ktoré  parky a záhrady predstavujú.

Parky a záhrady nie sú podľa nás luxusom, ktorý si nemôžeme dovoliť ale sú nevyhnutným predpokladom pre všestranný a hodnotný rozvoj komunít.  Predstavujú významný sociálno-ekonomický potenciál pre našu krajinu a ich hodnoty, prínos a pôvab sú nepostrádateľné.

Okrem už uvedených sprievodcovských aktivít, ktoré sú ťažiskovým bodom celého nášho

podujatia chceme program podujatia spestriť aj ďalšími rôznorodými aktivitami, ktoré sa viažu k téme parkov a záhrad. 

 

Našim zámerom je organizovať aktivity, ktoré sa svojim charakterom a formou hodia do takéhoto typu prostredia a chceme poukázať na možnosti citlivého spôsobu využívania parkov a záhrad a zároveň na potrebu krátkodobej rekreácie obyvateľov vo vonkajšom prostredí.

Súčasťou podujatia môžu byť vystúpenia a prezentácie umelcov, rozmanité tvorivé dielne a programy pre deti, ukážky starostlivosti o stromy či rastliny, ukážky práce arboristov či aranžérov. Podujatie ponúka veľký priestor na realizovanie umeleckých, tvorivých, športovcýh, rekreačných či edukačných aktivít súvisiacich s hlavnou témou podujatia a ponúka návštevníkom zmysluplné strávenie voľného času vonku v príjemnom prostredí zelene.

 

Podujatie sa bude konať vo vybratých parkoch a záhradách Slovenska.

 

Ministerstvo kultúry SR

Hlavné mesto SR Bratislava

MČ Bratislava Staré mesto

ISA Slovensko

V prípade záujmu o partnerstvo nás kontaktujte.

Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk

0907296724