EN

podujatia

Vízia pre budúcnosť pamiatok - prvé stretnutie diskusného fóra Pamiatky 21

Michaela Kubíková
28.09.2020

Cieľom je aj  identifikácia  priorít systematickej udržateľnej ochrany, obnovy a sprístupňovania dedičstva na Slovensku. Očakávame aj diskusiu o financovaní  ochrany a využívania KD na Slovensku, jeho budúcnosti a o koncepčných projektoch.

Aká je budúcnosť pamiatok na Slovensku a existujú systémové riešenia, ktoré by vedeli pomôcť zlepšiť stav nášho kultúrneho a prírodného dedičstva? Ak Vás tieto témy zaujímajú, pozývame Vás spolu s iniciatívou Zachráňme pamiatky na diskusné fórum s názvom VÍZIA PRE BUDÚCNOSŤ PAMIATOK. 
Toto podujatie je prvým stretnutím zo série DISKUSNÝCH STRETNUTÍ s názvom PAMIATKY 21. V rámci uvedenej série sa plánujeme venovať mnohým ďalším aktuálnym témam, ktoré sa týkajú ochrany, obnovy, využívania a sprístupňovania kultúrneho a prírodného dedičstva.

 Vstup na podujatie je dobrovoľný. Vzhľadom k limitovanej kapacite priestoru je nutná registrácia na nt@nt.sk do 25.9.2020. Tešíme sa na stretnutie!

Diskusné fórum bude prebiehať formou moderovanej panelovej diskusie s pozvanými hosťami. Predstavené budú aktivity Národného Trustu n.o. (www.nt.sk)  a plán ďalších diskusných stretnutí, iniciatíva Zachráňme pamiatky (www.zachranmepamiatky.sk), ako aj ďalšie inovatívne myšlienky a projekty obnovy a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva.

Hlavný bod programu - DISKUSIA na vyššie uvedené témy. Súčasťou programu je aj neformálny pracovný BRUNCH.

Pozvánka na podujatie https://www.nt.sk/user_files/Vizia pre buducnost pamiatok_pozvanka.jpg

Café Berlinka, Bratislava

Iniciatíva Zachráňme pamiatky www.zachranmepamiatky.sk 

 

Michaela Kubíková

0907 296 724

nt@nt.sk