V roku 2020 sme sa stali súčasťou Európskeho výmenného programu - projektu, ktorý spojí zástupcov národných trustov z rôznych krajín. Tento jedinečný projekt bude financovaný grantom vo výške 71 653 Euro z programu ERASMUS+, vzdelávacieho programu Európskej únie podporujúceho mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, ktorého  cieľom je zvýšenie kvality a primeranosti kvalifikácie a zručností.

Hlavným koordinátorom celého projektu je Czech National Trust. Projekt sa začal 7.decembra 2020 a potrvá 18 mesiacov, teda do 6.júna 2022. Partnermi projektu sú organizácie, ktoré sa sústreďujú na ochranu kultúrneho dedičstva (tzv. trusty) naprieč Európou, konkrétne International National Trusts Organisation (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), Národný Trust n.o. (Slovensko), Herita (Belgicko), Fondo Ambiente Italiano (Taliansko) a National Trust for Scotland (Škótsko).

Cieľ

A aké sú hlavné ciele projektu? Projekt výmeny pracovníkov medzi jednotlivými trustami ponúka odborníkom pôsobiacich vo vyššie spomenutých národných trustoch jedinečnú príležitosť spoločne získavať nové znalosti a podieľať sa na vytváraní otvorenejšej atmosféry v celej oblasti ochrany európskeho kultúrneho dedičstva. Základným pilierom celého projektu je systém krátkodobej výmeny budúcich lídrov európskych národných trustov. Budúci lídri budú zastávať pozície v partnerských trustoch. V rámci nich nadobudnú nové skúsenosti prostredníctvom tzv. profesijného tieňovania ich náprotivku v odlišných európskych kontextoch a podmienkach. Profesijné tieňovanie je forma praktickej stáže, ktorá spočíva v sprevádzaní a pozorovaní jedinca pri všetkých jeho profesijných aktivitách. Na základe novo získaných skúseností z ostatných trustov budú účastníci projektu schopní realizovať projekty, ktorí im rozšíria možnosti prístupu do všetkých segmentov európskej verejnosti a zároveň privítajú členov trustov z ostatných krajín v rámci vyššie zmieneného recipročného systému praktických stáží.

Aktivity

Prvé osobné stretnutie zástupcov všetkých partnerských organizácii sa bude konať v Kroměříži. Medzi naplánované hlavné aktivity projektu ďalej patrí stretnutie všetkých účastníkov, počas ktorého prebehne spoločné školenie pracovníkov  na konferencii v Antverpách v marci 2021. Táto konferencia tradične priťahuje účastníkov z viac ako 70 zemí sveta a bude zastrešená organizáciou International National Trusts Organisation (INTO).

Partneri

Kontakt

j.fedurcova@nt.sk

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.