Projekt INCREAS bol v roku 2020 vybratý a podporený EÚ Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru ako pilotný projekt v rámci výzvy EAC/S12/2019 – granty pre aktivitu („Grants for an action“).

V rámci projektu sa vytvára zaujímavý  priestor pre spoluprácu kultúrneho dedičstva s kreatívnym priemyslom. Pozitívny efekt ich vzájomnej synergie má dosah na oboch stranách. Okrem toho, že výsledky projektu majú prispievať k zvyšovaniu ponuky pracovných príležitostí, cieľom projektu je predovšetkým podpora základnej idey zachovania a udržateľnosti európskeho kultúrneho dedičstva.

Koordinátorom projektu je rakúska štátna inštitúcia Burghauptmannschaft Oesterreich, ktorá spravuje mnohé významné pamiatky v Rakúsku ako napríklad zámok Hofburg atď. Okrem našej neziskovej organizácie, ktorá  je jediným zástupcom v projekte zo Slovenska, sú do projektu zapojené ďalšie partnerské inštitúcie z Rakúska (ECQA GmbH, Bundesdenkmalamt, Marktgemeinde Mauerbach, Niederösterreichische Landesregierung, UBW Unternehmensberatung Wagenhofer GmbH), Španielska (Asociación Española De Gestores De Patrimonio Cultural), Talianska (Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali),  Poľska (Gmina – mesto Lublin) a Maďarska (Magyar Reneszánsz Alapítvány az Épített Környezetért).

 

Cieľ

Ciele projektu sú rozdelené do viacerých oblastí a etáp, ktoré možno stručne zhrnúť v nasledovných bodoch:

 1. Definovanie ako aj rozvoj zručností a schopností profesií pôsobiacich v oblasti kultúrneho dedičstva a kreatívneho priemyslu.
 2. Vytvorenie fungujúcej a spolupracujúcej komunity, resp. spojenie existujúcich komunít expertov z týchto dvoch oblastí.
 3. Analýza vývoja  vzdelávania a zručností v oblasti kultúrneho dedičstva a vytvorenie kvalitatívnych štandardov vzdelávania v danej oblasti.
 4. Preverenie inovatívnych prístupov využívaných v oblasti kultúrneho dedičstva (predovšetkým ich mapovanie, kontrola a triedenie). Projekt sa bude venovať inováciám v rámci životného cyklu profesií aktívnych v oblasti kultúrneho dedičstva ale aj téme partnerského vzdelávania (tzv. „peer learning“).
 5. Spolupodieľanie sa na vytvorení a možnosť využívania pilotného európskeho kompetenčného centra pre praktickú obnovu stavebného/architektonického dedičstva v rakúskom Mauerbachu. Podpora vzniku ďalších podobných centier v Európe.

Aktivity

Počas 28 mesiacov  realizácie projektu máme v pláne usporiadať viacero tematických konferencií a workshopov, ako aj networking mítingov a stretnutí, či študijných návštev, ktorých cieľom je výmena praktických skúseností medzi účastníkmi.

Dôležitou úlohou projektu je aj zmapovanie povolaní a zručností v systéme ESCO, viažúcich sa na kultúrne dedičstvo. ESCO (European Skills, Competences, Qualifications ) je viacjazyčná európska klasifikácia zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní. ESCO je súčasťou stratégie Európa 2020.

V klasifikácii ESCO sa identifikujú a kategorizujú zručnosti, kompetencie, kvalifikácie a povolania dôležité pre trh práce EÚ, ako aj pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Sú v nej systematicky znázornené vzťahy medzi rôznymi pojmami.

Potrebné zručnosti, ktoré dnes v ESCO systéme chýbajú, budú doplnené. Projekt sa zameriava predovšetkým na digitálne komeptencie (jedným z plánovaných výsledkov projektu je vytvorenie vzdelávacieho tréningového obsahu pre pozíciu "digitálny expert v kultúrnom dedičstve").

Partneri

Ponuka

SLEDUJTE NAŠE ONLINE DISKUSIE

 

7. septembra 2021 (9:00-12:30)
OHROZENÉ ZRUČNOSTI A PROFESIE V STAVEBNOM KULTÚRNOM DEDIČSTVE - AKÉ MÁME MOŽNOSTI PRE ZLEPŠENIE SITUÁCIE?

 • 9:00-9:15 - privítanie a predstavenie hostí
 • 9:15-9:30 - predstavenie projektu
 • 9:30-10:20 - Aké povolania, kompetencie a zručnosti s ohľadom na stavebné kultúrne dedičstvo na Slovensku chýbajú?
 • 10:20-10:30 - prestávka
 • 10:30-11:15 - Ohrozené zručnosti v oblasti stavebného kultúrneho dedičstva a regionálne rozdiely
 • 11:15-11:25 - prestávka
 • 11:25-12:20 - Ako zlepšiť situáciu v oblastí chýbajúcich zručností pre kultúrne dedičstvo? 
 • 12:20-12:30 - Zhrnutie a záver 

Diskutovať budú odborníci z radov pamiatkarov, vzdelávacích inštitúcií, remeselníkov - ľudia z praxe, potýkajúci sa každodenne s týmito problémami.

Diskusiu môžete sledovať cez zoom, vopred je potrebné sa prihlásiť. Účasť zdarma.
PRIHLÁSIŤ sa treba písomne na emailovú adresu: a.turanska@nt.sk (titul, meno, priezvisko, organizácia, e-mail a tel.č.)

 

Kontakt

Andrea Turanská

a.turanska@nt.sk  

Michaela Kubíková

kubikova@nt.sk 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.