História

Na základe skúseností z predchádzajúceho úspešného projektu v rokoch 2018/2019 (ID projektu: 21820133) sa členovia siete Intepret Europe  dohodli, že pre súčasnú situáciu v partnerských krajinách by sa najlepšie hodili kurz "Interpret Europe Certified Interpretive Guide" a kurz "Interpretive Planning". Školenie sprievodcov už existuje v CZ a PL, preto ho budú viesť českí a poľskí tréneri, ktorí každého účastníka kurzu privedú na rovnakú úroveň interpretačnej metodiky a rozšírenia ponuky vhodných v národných jazykoch. Kurz interpretačného plánovania je nový pre každú partnerskú krajinu. Poplatok za 40-hodinové školenie sa začína na 400 EUR plus náklady na cestu a stravovanie, čo je pre účastníkov z krajín V4 z finančných dôvodov neprijateľné. Myšlienkou projektu je vyškoliť kvalifikovaných plánovačov z regiónu a v ďalšom strategickom kroku presunúť kurz do národných jazykov a sprístupniť ho za zlomok (asi 25%) štandardnej západoeurópskej ceny.

Kontakt

kubikova@nt.sk