V roku 2021 sme sa s veľkou chuťou pustili do realizácie medzinárodného projektu Múdre stromy - zachovanie a zvýšenie príťažlivosti starobylých stromov ako skrytých pokladov v historických záhradách smerujúcich k zelenej turistike.

Tento projekt realizujeme v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Maďarsko-Slovensko (SKHU /1902/4.1/110) a podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Obdobie realizácie projektu: 01.01.2021 - 30.04.2022 (16 mesiacov). Projekt bol predĺžený do 30.6.2022.

Cieľ

Strategickým cieľom projektu WISE TREES/Múdre stromy je nadviazať na dlhodobú spoluprácu  medzi  historickými a botanickými záhradami  nachádzajúcimi sa v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne a zlepšiť záhradnú turistiku v nich. Táto môže zohrávať kľúčovú úlohu  pri rozvoji regiónu, v ktorom sa nachádza viac ako 60  verejne prístupných parkov a záhrad.   

Náš projekt sa  prioritne zameriava na "múdre" starobylé stromy rastúce  v záhradách a parkoch desiatky ba stovky rokov.  V spolupráci so Združením arborét a botanických záhrad  Maďarska (HAABG) plánujeme  v rámci projektu v danej oblasti  vytvoriť  pre tento región nové a netradičné služby. Tie by mali správcom a vlastníkom parkov a záhrad pomôcť  nielen pri ochrane a starostlivosti o starobylé stromy,  ale aj pri prezentácii ich hodnôt verejnosti. Našim zámerom je pomôcť pri budovaní úcty a vytváraní pozitívneho vzťahu ľudí a návštevníkov tohto regiónu k stromom, ktoré tu rastú najmenej  100 rokov.

Združenie arborét a botanických záhrad Maďarska (HAABG) sa dlhodobo venuje podobnej problematike ako naša organizácia Národný Trust n.o. Už v minulosti sme sledovali činnosť rôznych organizácií venujúcich sa problematike historických parkov a záhrad v Maďarsku, nakoľko veľa historických parkov a záhrad na území Maďarska a Slovenska patrilo tým istým šľachtickým rodinám či bolo navrhnutých tými istými záhradnými architektami a sadovníkmi. Veľa informácií o historických parkoch a záhradách sa nachádza v archívoch v Budapešti. Preto sme sa veľmi potešili možnej spolupráci s našim maďarským partnerom. Vzájomná výmena poznatkov a skúseností, spoločné uvažovanie nad možnými riešeniami a  najlepším využívaním nástrojov pri starostlivosti o starobylé stromy sú významnými prínosmi cezhraničnej spolupráce. Veríme, že spoločne sme efektívnejší v ochrane a manažmente nášho spoločného dedičstva  a náš projekt prispeje k posilneniu cezhraničnej spolupráce v oblasti starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo a ekoturizmu.  

 

Park vo Svätom Antone

 

Aktivity

Na dosiahnutie vyššie uvedených cieľov  bude v prvom rade potrebné na začiatku projektu  zakúpiť špeciálne vybavenie pre presné meranie a diagnostiku stavu drevín, ako aj prípraviť manažment ošetrovania konkrétnych stromov v historických a botanických záhradách.

Ako „dendrofilné organizácie“ majúce veľmi  silný vzťah k stromom chceme po dôkladnom zbere údajov v spolupráci s arboristami najskôr prehliadnuť a zhodnotiť stav minimálne  80 vybratých starobylých stromov. Z nich 10  bude následne odborne ošetrených arboristami  s využitím ich dendrologických vedomostí a skúseností .

Ošetrenie dvoch vybratých stromov (1+1 ) oslávime spolu s  miestnymi milovníkmi stromov a ďalšími návštevníkmi jednodňovým kultúrnym festivalom.

V oblasti prezentácie starobylých stromov plánujeme pre návštevníkov parkov a záhrad v slovensko-maďarskom pohraničí pripraviť viaceré nové služby. V kompetencii našej organizácie bude vytvorenie audiosprievodcu, prostredníctvom ktorého  si ľudia  budú môcť vychutnať príbehy 10 vybratých stromov. Databáza  starobylých stromov a krátke videá budú  základom  dynamickej webovej stránky, ktorú bude mať v kompetencii náš cezhraničný partner. Uvedená stránka pomôže všetkým potenciálnym návštevníkom naplánovať si výlet k vybranému stromu podľa ich záujmu.  Bude to prvá webová stránka, ktorá umožní  ľuďom vyhľadať si parky a záhrady a starobylé stromy v nich a zároveň získať informácie o potrebných turistických službách.

Pre správcov parkov a záhrad z oboch strán hranice chceme pripraviť zaujímavé praktické školenie. Ak to pandemická situácia dovolí, chceme pripraviť aj atraktívne študijné cesty, na ktoré pozveme aj odborníkov na cestovný ruch a novinárov. Veríme, že aj ich účasť môže prispieť k prehĺbeniu spolupráce v tejto oblasti. 

Veríme, že všetky plánované aktivity majú potenciál pomôcť zachovať jedinečné spoločné dedičstvo  a múdrosť starobylých stromov pre budúce generácie.

 

Partneri projektu:

Združenie arborét a botanických záhrad Maďarska (HAABG) - vedúci partner projektu z Maďarska

Národný Trust n.o. (NT n.o.) - hlavný cezhraničný partner zo Slovenska

 

 

 

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 165 569, 8 Euro. 

 

Podporný program:

Program slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce Interreg SKHU (https://www.skhu.eu/)

4. - Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a ľudí žijúcich v pohraničnej oblasti

4.1 - Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi.

4.1 / 2 - Rozvoj nových cezhraničných služieb

 

Partneri

Kontakt

Mgr. Michaela Kubíková -  projektový manažér a koordinátor projektu na Slovensku

kubikova@nt.sk 

+421 907 296 724

Ing. Jana Fedurcová - asistent projektového manažéra 

j.fedurcova@nt.sk 

+421 914 171 856

 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.