Aj pre sektor kultúrneho dedičstva  je v súčasnosti nevyhnutné držať krok s rôznymi  požiadavkami spoločnosti, medzi ktoré patrí využívanie nových technológií či  digitalizácie.

Kríza Covid19 ešte viac otvorila túto otázku, keďže školiace organizácie boli veľmi zasiahnuté obmedzeniami a novými pravidlami, ktoré ohrozujú tradičné vzdelávacie postupy a školiace aktivity. Problematickými sú najmä praktické školenia obsahujúce výučbu praktických zručností, pri ktorých je nevyhnutná fyzická blízkosť a malá vzdialenosť medzi študentom a inštruktorom.  

 

Partneri projektu VI-TRAIN tento fakt prijali ako výzvu a v rámci uvedeného projektu sa podujali na vytvorenie inovatívnych školení pre tradičné/ohrozené remeslá, ako aj školenia na tému virtuálny/3D systém na identifikácie poškodenia budov. Výstupy projektu podporia a prispejú k digitalizácií školení v (hmotnom) kultúrnom dedičstve. Veľký dôraz sa v projekte  kladie na remeslá, ktoré sa už takmer nikde nevyučujú. Mnohé z týchto remesiel je možné praktizovať len  pod vedením skúsených remeselníkov, ktorí majú dostatok praktických zručností a skúseností. Práve pre takéto typy školení môže byť digitalizácia veľkým prínosom.  

 

 

 

 

Cieľ

Medzi  ciele projektu  VI-TRAIN patria:

• identifikovať vhodné spôsoby diaľkového vzdelávania, ktoré budú využiteľné pre školenie remeselníkov (manuálna práca),

• identifikovať vhodné spôsoby online spolupráce pri školeniach, pokiaľ ide o ich funkčnosť, GDPR a bezpečnosť údajov,

• odvodiť kritériá úspechu pre najprijateľnejšie digitálne riešenia,

• vyvinúť a otestovať virtuálny/3D tréningový systém  pre remeselníkov použitím  senzorov a VR/AR (virtuálnej reality/rozšírenej reality),

• vyvinúť a otestovať virtuálny/3D systém na identifikáciu poškodenia budov,

• vyhľadávať a testovať možnosti prekonávania rôznych obmedzení, napr. zdravotných,

• vyvinúť systém tréningu trénerov pre použitie vybraných nástrojov pri školeniach tradičných remesiel

Využitie

Účastníci kurzov vyvinutých v rámci projektu VI-TRAIN môžu získať európsky certifikát absolvovaním certifikačného procesu, ktorý zastrešuje ECQA - medzinárodná organizácia špecializujúca sa na certifikáciu zručností a kompetencií.

 

 

 

 

Aktivity

VI-TRAIN kurz bude súčasťou ponuky Akadémie európskeho dedičstva (EHA). EHA sa nachádza v kartuziánskom kláštore v Mauerbachu v Rahúsku, budúcom kompetenčnom a komunitnom centre EÚ pre zachovanie stavebného dedičstva. Založenie uvedeného centra bolo naplánované v rámci ďalšieho medzinárodného projektu s názvom INCREAS, pilotného projektu pre kultúrny a kreatívny priemysel, financie, vzdelávanie, inovácie a patenty pre kultúrny a kreatívny priemysel (FLIP pre CCIs- 2).

Viac informácií o projekte môžete nájsť na stránke: https://www.vi-train.eu

Erasmus+ 2014-2020; Číslo projektu 2020-1-AT01-KA226-VET-092635 (2021-2023)

Partneri

Kontakt

nt@nt.sk 

https://www.vi-train.eu

https://www.linkedin.com/showcase/vi-train/?viewAsMember=true

 

Podpora tohto projektu Európskou komisiou nepredstavuje schválenie obsahu tejto webovej stránky, ktorá odráža len názory autorov. Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

©2022 – VI-TRAIN

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.