Šikovný trh nadväzuje na dávnu tradíciu trhov, ktoré popri predaji plnili aj kultúrno-spoločenské poslanie pre široký región a boli obľúbeným miestom na stretnutia a rozhovory.

Šikovný trh vytvára priestor pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z celého Liptova, ale i hostí. Návštevníkom ponúka možnosť zažiť, vidieť, ovoňať, ochutnať, obdivovať či  vyskúšať rozmanité originálne výtvory. S niektorými umelecko-remeselnými alebo dizajnovými  úlovkami možno nakoniec odídu domov.

Podujatie má bohatý kultúrny program, je celodennou prezentáciou amatérskych a profesionálnych umelcov a rôznych druhov umenia. Súčasťou sú aj interaktívne podujatia, workshopy, tvorivé dielne, hry, súťaže a iné aktivity pre návštevníkov od 0 do 100 rokov.

Šikovný trh obohacuje spoločenský život regiónu, stmeľuje komunitu a ponúka autentickú atmosféru. Putuje striedavo po všetkých troch mestách Liptova a oživuje a zviditeľňuje historicky alebo kultúrne zaujímavé miesta v nich.

Šikovný trh organizujú tri neziskové organizácie z Liptova: Komunitná nadácia Liptov, Národný Trust n.o. a Spoločnosť Kolomana Sokola. Prvý krát sme sa zišli v novembri 2012 na Šikovnom trhu v Liptovskom Mikuláši a odvtedy organizujeme 3 až 5 takýchto podujatí do roka. Nájdete nás zatiaľ na Liptove, ale v blízkej budúcnosti by sme Šikovný trh chceli rozšíriť aj do iných regiónov. O našom poslaní sa dočítate viac tu.

 

Národný Trust n.o. podporuje udržateľnú ochranu a zmysluplné využívanie historického prostredia Slovenska a jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Spoločnosť Kolomana Sokola je občianske združenie zamerané na podporu umenia.

Komunitná nadácia Liptov bola založená za účelom systematického podporovania regiónu Liptov prostredníctvom grantových programov.

 

Organizátorky:

Mgr. Michaela Kubíková – Národný Trust n.o.

PhDr. Zuzana Gažíková – Spoločnosť Kolomana Sokola

Ing. Jana Mrlianová – Komunitná nadácia Liptov

Andrea Borsíková - dobrovoľníčka

Cieľ

Šikovný trh vytvára priestor pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z celého Liptova, ale i hostí. Návštevníkom ponúka možnosť zažiť, vidieť, ovoňať, ochutnať, obdivovať či  vyskúšať rozmanité originálne výtvory. S niektorými umelecko-remeselnými alebo dizajnovými  úlovkami možno nakoniec odídu domov.

Aktivity

Prinášame niekoľko výstižných foto z vynikajúcej soboty v Rohonciho záhrade v Liptovskom Mikuláši.

Počasie skvelé,jedlo zdravé a chutné a so skvelými šikovnými ľuďmi, tvorcami, priateľmi po dlhej dobe vynikajúce stretnutia a rozhovori.

Ďakujeme všetkým priateľom a podporovateľom a tak isto donorom a ich finančnej pomoci, nečakaným sponzorom a očakávaným priateľom.

Podujatie Šikovný trh - Obývačka pod stromami a hry v parku 15.9.2018 sa uskutočnilo s finančnou podporou mesta Liptovský Mikuláš.

Na všetkých sa tešíme opäť  na najbližšom plánovanom Šikovnom trhu 24.11.2018 - Katarínskom :) ...program, miesto, hostia a téma sú zatiaľ tajné, ale veríme, že to bude príjemná zmena :)

Do skorého videnia priatelia tvorenia a šikovnosti.

Kontakt

kubikova@nt.sk