Šikovný trh nadväzuje na dávnu tradíciu trhov, ktoré popri predaji plnili aj kultúrno-spoločenské poslanie pre široký región a boli obľúbeným miestom na stretnutia a rozhovory.

Šikovný trh vytvára priestor pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z celého Liptova, ale i hostí. Návštevníkom ponúka možnosť zažiť, vidieť, ovoňať, ochutnať, obdivovať či  vyskúšať rozmanité originálne výtvory. S niektorými umelecko-remeselnými alebo dizajnovými  úlovkami možno nakoniec odídu domov.

Podujatie má bohatý kultúrny program, je celodennou prezentáciou amatérskych a profesionálnych umelcov a rôznych druhov umenia. Súčasťou sú aj interaktívne podujatia, workshopy, tvorivé dielne, hry, súťaže a iné aktivity pre návštevníkov od 0 do 100 rokov.

Šikovný trh obohacuje spoločenský život regiónu, stmeľuje komunitu a ponúka autentickú atmosféru. Putuje striedavo po všetkých troch mestách Liptova a oživuje a zviditeľňuje historicky alebo kultúrne zaujímavé miesta v nich.

Šikovný trh organizujú tri neziskové organizácie: Národný Trust n.o., Komunitná nadácia Liptov  a Spoločnosť Kolomana Sokola. Prvý krát sme sa zišli v novembri 2012 na Šikovnom trhu v Liptovskom Mikuláši.

O našom poslaní sa dočítate viac tu.

 

Národný Trust n.o. podporuje udržateľnú ochranu a zmysluplné využívanie historického prostredia Slovenska a jeho kultúrneho a prírodného dedičstva.

Spoločnosť Kolomana Sokola je občianske združenie zamerané na podporu umenia.

Komunitná nadácia Liptov bola založená za účelom systematického podporovania regiónu Liptov prostredníctvom grantových programov.

 

Organizátorky:

Mgr. Michaela Kubíková – Národný Trust n.o.

PhDr. Zuzana Gažíková – Spoločnosť Kolomana Sokola

Ing. Jana Mrlianová – Komunitná nadácia Liptov

Andrea Borsíková - dobrovoľníčka

Cieľ

Šikovný trh vytvára priestor pre zviditeľnenie kreatívnych a šikovných ľudí z celého Liptova, ale i hostí. Návštevníkom ponúka možnosť zažiť, vidieť, ovoňať, ochutnať, obdivovať či  vyskúšať rozmanité originálne výtvory. S niektorými umelecko-remeselnými alebo dizajnovými  úlovkami možno nakoniec odídu domov.

Aktivity

 

V roku 2019 sme šikovný trh uskutočnili na Hrade a kaštieli v Liptovskom Hrádku.

Na všetkých sa tešíme opäť  na najbližšom plánovanom Šikovnom trhu v roku 2020. 

 

Do skorého videnia priatelia tvorenia a šikovnosti.

Kontakt

kubikova@nt.sk

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.