Pre všetky naše aktivity venujúce sa problematike ochrany a zmysluplného využívania historických parkov a záhrad Slovenska sú podstatné a kľúčové informácie o týchto jedinečných spoločných dielach človeka a prírody. Preto sme vďaka podpore MK SR v roku 2017 začali v rámci nášho Centra záhradnej kultúry s budovaním prehľadnej on-line databázy historických parkov a záhrad Slovenska.

Cieľ

Našim cieľom je vytvoriť dostupný a prehľadný zdroj údajov týkajúcici sa historických parkov a záhrad Slovenska pre domácich i zahraničných návštevníkov našej krajiny. Cieľom je zviditeľnit aktivity a podujatia jednotlivých vlastníkov a správcov parkov a záhrad na Slovensku. Súčasťou nového portálu www.naspark.sk  je aj predajná galéria obrázkov historických parkov a záhrad, z ktorej zisk  využívame na aktualizovanie a skvalitňovanie obsahu a grafického výzoru uvedeného portálu. 

História

V roku 2006 NT n.o. vzhľadom k nie práve ideálnemu stavu mnohých historických parkov a záhrad na Slovensku a nedostatočnej informovanosti verejnosti v tejto oblasti inicioval vznik pracovnej skupiny "Priatelia historických parkov a záhrad". Táto pracovná skupina pozostáva z odborníkov v danej oblasti ako aj nadšencov a dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajný osud historických parkov a záhrad na Slovensku.

Jedným z konkrétnych výstupov pracovnej skupiny je aj zrealizovanie už jedenástich ročníkov kultúrno-vzdelávacieho podujatia Víkend otvorených historických parkov a záhrad www.vopz.sk

Od roku 2015 sa aktívne zúčastňujeme na založení a fungovaní medzinárodnej siete HEREIN in Gardens http://www.herein-system.eu/gardens, kde sme momentálne zapojení aj do prípravy projektu Europe of the Gardens, koordinovaného Ministerstvom kultúry Francúzskej republiky.

Sieť európskeho dedičstva – HEREIN (European Heritage Network) je permanentný informačný systém vytvorený pod záštitou Rady Európy, ktorý spája národné inštitúcie zodpovedné za ochranu kultúrneho dedičstva. Ide o internetový portál, ktorý od svojho založenia v roku 1999 slúži ako referenčný bod pre orgány štátnej správy, mimovládne organizácie, odborníkov a výskumných pracovníkov pôsobiacich v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva.

Databáza HEREIN je jedinečnýma užitočným nástrojom ponúkajúcim prehľadné informácie o prístupe jednotlivých európskych krajín k ochrane kultúrneho dedičstva – jeho legislatívnom rámci, inštitucionálnom zabezpečení a praktickej realizácii.

 

Aktivity

Do uvedenej databázy môžete prispieť i Vy ! Pošlite nám zaujímavé informácie, obrázky či naskenované historické fotografie týkajúce sa slovenských parkov a záhrad na adresu nt@nt.sk. Všetky dôležité, zaujímavé a nové informácie radi zverejníme na portále www.naspark.sk

Partneri

Kontakt

kubikova@nt.sk

www.naspark.sk

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.