EN

5 dôvodov, prečo venovať 2% Národnému Trustu n.o.

 1. Pomôžete nám zachovať a obnoviť konkrétne pamiatky a tradičné stavebné technológie podporou:
  • aktivít na záchranu historických parkov a záhrad na Slovensku – napríklad aktivít na záchranu unikátnej Kochovej záhrady v Bratislave a organizácie podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad na Slovensku;
  • zachovávania tradičnej stavebnej technológie budovania a údržby slamených striech na Slovensku a záchrany posledného domu so slamenou strechou v obci Bartošova Lehôtka pri Kremnici;
  • obnovy renesančného meštianskeho domu na Zámočníckej ulici č. 10 v Bratislave, v ktorom sa v roku 1815 narodil významný archeológ, historik, umenovedec, prírodovedec, univerzitný profesor a cirkevný hodnostár Florián František Rómer.
 2. Pomôžete nám vytvoriť efektívnejšiu sieť služieb pre obnovu, údržbu a správu pamiatok:
  • vznik Centra pomoci vlastníkom historických objektov a lokalít a Centra pre záhradnú kultúru a krajinu, ktoré budú súčasťou kancelárie v obnovenom dome Floriša Rómera na Zámočníckej 10 v Bratislave. Kultúrne a prírodné dedičstvo je vec verejná, vlastníci pamiatok a prírodných lokalít často potrebujú konkrétnu pomoc a informácie;
  • pomoc vlastníkom významných pamiatok, napríklad zemianskej kúrie Andreanskovcov v Liptovskom Ondreji pri jej obnove, hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku pri zachovaní jeho ochranného pásma, barokového kaštieľa vo Veľkom Bieli pri obnove a hľadaní vhodného využitia atď.
 3. Podporíte kvalitnú obnovu pamiatok a záchranu pamiatok 20. storočia:
  • snahu o zavedenie štandardov obnovy stavebných pamiatok a šírenie informácií a vzdelávania v oblasti kvalitnej obnovy a manažmentu pamiatok;
  • celoslovenské aktivity šírenia povedomia nielen o známych, ale i o zabudnutých kultúrnych pamiatkach a o pamiatkach 20. storočia, ktoré sú ohrozené najmä neujasnenými názormi na ich hodnoty pre spoločnosť.
 4. Pomôžete nám ďalej tvoriť profesionálnu a nezávislú organizáciu obhajujúcu záujmy pamiatok nielen na Slovensku:
  • propagujeme naše kultúrne dedičstvo na európskej i svetovej úrovni cezhraničnými aktivitami a členstvom v medzinárodnom zoskupení Národných Trustov pod názvom International National Trusts Organisation;
  • na princípe fungujúcich modelov Národných Trustov vo svete naďalej úspešne rozvíjame koncept starostlivosti o kultúrne a prírodné dedičstvo na Slovensku, o čom svedčí naša viac ako 27-ročná existencia a úspechy, ktoré sme v tejto oblasti dosiahli;
  • na modeloch ochrany a obnovy konkrétnych pamiatok a lokalít hľadáme a podporujeme efektívne riešenia aplikovateľné pre všetky pamiatky.
 5. Vaša podpora nám umožní zapojiť ďalších dobrovoľníkov do záchrany a údržby pamiatok:
  • Národný Trust n.o úspešne funguje i vďaka stovkám dobrovoľníkov,  ktorých sme zapojili do záchrany pamiatok na Slovensku. S Vašou podporou budeme schopní osloviť a pracovať s rastúcim počtom dobrovoľníkov a vytvoriť ďalšie zaujímavé dobrovoľnícke príležitosti.

 

Za Vašu podporu Vám ďakujeme!

Potrebné údaje o nás – prijímateľ 2%

 

AKO DAROVAŤ 2-3% v roku 2023??

 

1. ZAMESTNANEC

(Váš zamestnávateľ robí daňové priznanie za Vás)

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA

potvrdenie o zaplatení dane tlačivo vo formáte pdf 

vyhlásenie k 2 - 3% za rok 2022 tlacivo tlačivo vo formáte pdf

 

2.  DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM

(ste zamestnaný, ale daňové priznanie si podávate sami - napr. v priebehu roka ste mali súčasne viac zamestnaní, SZČO a pod.)

Tlačivá na stiahnutie pre FYZICKÚ OSOBU typu  A

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2022 - tlačivo vo formáte pdf

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2022 - tlačivo vo formáte pdf 

 

Tlačivá na stiahnutie pre FYZICKÚ OSOBU typu B

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ  B za rok 2022 - tlačivo vo formáte pdf

Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2022 - tlačivo vo formáte pdf

 

3. SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

(ste spoločnosť, firma a pod.)

Od  roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Poukázať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov  v OIZ (osobnej internetovej zóne).

Ak si chcete pozrieť ako vyzerajú tlačivá v pdf :

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za obdobie 2022 -  tlačivo vo formáte pdf

Potvrdenie o podaní daňového priznania - tlačivo vo formáte pdf

 

Veľmi radi Vám zodpovieme aj Vaše ďalšie otázky a dotazy, či pomôžeme pri vypĺňaní potrebných tlačív. Napíšte nám na kubikova@nt.sk.

Ďakujeme!

 

Použitie 2 percent v roku 2022

V roku 2022 sme aj vďaka Vašim dvom percentám pripravili už XIV. ročník Víkendu otvorených parkov a záhrad a pokračovali v obnove renesančného meštianskeho domu Floriša Rómera či v príprave workshopov zameraných na zachovanie tradičnej stavebnej technológie údržby a stavby slamených striech. Za Vašu podporu ďakujeme!