EN

aktuality

Darujte minulosti budúcnosť!

Prečo venovať Vaše 2 percentá našej organizácii? 

S Vašou podporou nám pomôžete:

1. zachovať a obnoviť konkrétne pamiatky a tradičné stavebné technológie

2. vytvoriť efektívnejšiu sieť služiebe pre obnovu, údržbu a správu pamiatok na Slovensku

3. podporíte kvalitnú obnovu pamiatok a záchranu pamiatok 20. storočia

4. vybudovať nezávislú inšitúciu obhajujúcu záujmy pamiatok nielen na Slovensku

5. zapojiť množstvo dobrovoľníkov do záchrany a údržby mnohých pamiatok

Za Vašu podporu Vám ďakujeme!

Potrebné údaje o nás – prijímateľ 2%

Podrobnejšie informácie a potrebné tlačivá nájdete na tomto odakze https://www.nt.sk/sk/chcem-sa-zapojit/32-2-z-vasich-dani