Rekonštrukcia, opätovné využitie a zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich budov prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov tým, že nás chránia pred uhlíkovou stopou pri demolácii starých budov a výstavbe nových. Ak sa o budovy budeme starať a využívať ich ohľaduplne a vynaliezavo, dokážeme znížiť emisie skleníkových plynov pri súčasnom zachovaní dôležitých kultúrno-historických hodnôt.

 

Cieľ

Kultúrne dedičstvo a klimatická zmena je medzinárodným projektom, na ktorom spolupracujeme s partnermi z Nórska a Českej republiky.  

Prostredníctvom nášho projektu v  rámci medzinárodného sympózia na tému Kultúrne dedičstvo a klimatická zmena experti z troch zapojených krajín ČR, Slovenská a Nórska budú mať možnosť lepšie pochopiť súčasnú úroveň vedomostí v oblasti energetickej hospodárnosti historických budov a vymeniť si praktické skúsenosti v danej téme. Podujatie sa bude konať v prostredí štátneho zámku vo Valticiach v ČR a na Slovensku v unikátnom prostredí technickej pamiatky Elektrárňa Piešťany. Našimi hlavnými partnermi uvedeného projektu sú Národní památkový ústav ČR a Nórske riaditeľstvo pre kultúrne dedičstvo.

Výstupom projektu bude  digitálna publikácia v anglickom jazyku, ktorá predstaví obsah a výsledky sympózia. Publikácia bude dostupná na webových stránkach všetkých zúčastnených inštitúcií. Stiahnuť si ju budete môcť onedlho aj na našej webovej stránke.

Ďalším výstupom bude aj preklad existujúcich manuálov na danú tému do slovenského a anglického jazyka, ktoré budú rovnako dostupné na webových stránkach partnerov projektu.

Uvedený projekt sme mohli pripraviť vďaka finančnej podpore z grantov EHP a Nórska v rámci fondu bilaterálnych projektov na Slovensku a v Českej republike.

Využitie

Iniciatíva podporí kontakty medzi partnermi a ostatnými účastníkmi, ktoré sa môžu ukázať ako dôležité pri práci s danou témou v nasledujúcich rokoch. Nadviazané kontakty môžu byť užitočné aj pri práci s potenciálnym novým mechanizmom grantov EHP a Nórska.

Aktuality

Energetická hospodárnosť historických budov - workshop s podporou MK SR »

Ste vlastníkom alebo správcom historickej budovy, pamiatky? Zaujíma Vás, či a ako sa dá zlepšiť energetická hospodárnosť Vášho objektu? Ak ste na predchádzajúce otázky odpovedali ÁNO, tak Vás srdečne pozývame k nám do Rómerovho domu na workshop s názvom Energetická hospodárnosť historických budov. 

13.11.2023

Partneri

Kontakt

kubikova@nt.sk

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.